تأسيس: 14 مرداد 1392  ،   در نخستين کنگرهء سکولار های ايران  (همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه)                                                            سردبير: اسماعيل نوری علا  

ما با مذهب و عقيدهء هيچکس سر دعوا نداريم اما حضور مذهب و ايدئولوژی هيچکس را در قانون اساسی و نهادهای حکومتی  نمی پذيريم

  دوشنبه  4 و سه شنبه 54 اسفند  ماه 1393 ـ  23  و 24 ماه فوريهء 2015      

در اين پايگاه،

به احترام جمهوريت،

هر کجا سخن از حکومت

 مسلط  بر ايران پيش آيد،

 واژهء جمهوری به

 حکومت تبديل می شود.

جستجو در سايت

تماس با سردبير

آرشيو صفحات اول سايت

آرشيو کلی مقالات  

آرشيو بر حسب نام نويسندگان

بيانيه های سازمان های ديگر

گنجينهء سکولاريسم نو

ويدئوهای آموزشی

تاريخچه

اساسنامه

نمودار تشکيلاتی

شورای دبيران

سخنگو

هيئت مشاوران

بيانيهء تحليلی

باشگاه لوس آنجلس

باشگاه هلسينکی

برگ تقاضای عضويت

کنگرهء سکولار دموکرات ها ايران

در فروردين ماه 1392 چند تن از معتقدان سکولار دموکراسی بر آن شدند تا، در 14 مرداد آن سال، که صد و هفتمين سالگرد انقلاب مشروطه ايران بود، با کمک مالی عده ای از هواداران، امکان گرد همائی ساليانهء گسترده ای را با نام کنگرهء سکولار دموکرات ايران فراهم آورند. بدين منظور سندی به نامپيمان نامهء عصر نو تهيه و بوسيلهء بيش از 150 تن از فعالان سياسی به امضاء رسيد و بر بنياد آن   اولين کنگره در 1392 در شهر واشنگتن برگزار شد. دومين کنگره در تاريخ 18 مرداد 1393 در شهر بوخوم آلمان برگزار شد. هم اکنون رايزنی برای برگزاری کنگرهء سوم ادامه دارد.

مجمع سازمان های سکولار دموکرات

چند ماه پس از برگزاری کنگرهء واشنگتن، با همراهی چند سازمان سياسی، نهادی با نام مجمع سازمان های سکولار دموکرات ايران بوجود آمد.

انديشگاه سکولار دموکراسی ايران

اعلاميهء جهانی حقوق بشر

و پيوند به يک ويدئو

هارگيری!

حمیدرضا رحیمی

* يک شهروند: مگر خون عزیزانی که در جریان فتنه 88 به شهادت رسیدند با توبهء سردمداران فتنه جبران می‌شود؟ چرا این قدر از سران فتنه درخواست توبه می‌کنید؟ تاریخ، اسلام و خانواده‌های شهدا از گناه فتنه‌گران نمی‌گذرند. این جنایت.ها به این سادگی قابل جبران نیست.

فدوی: بقول نیروی محترم انتظامی که بفرموده، در اجرای عملیات ایذائی بر علیه مردم، جداً تاکنون شرافتاً هیچگونه مضایقه ای نفرموده است، مراتب در یک سری عملیات محسوس و نامحسوس، در پناهگاه به آگاهی انواع فتنه گران گرامی رسید؛ ضمن سلام و تحیات گفتند که با این ترتیب، صلاح شان در این ست که از دست شما "هاراگیری" (خودکشی دستجمعی به سبک ژاپنی! ـ م) کنند. حالا راضی شدی برادر شهروند؛ وکیل ام بنده؟!

دربارهء فقر

جهانشاه رشيديان

يک دولت منتخب مردمی با حمایت و ابتکارات مناسب با شرایط جامعه باید این عوامل فقر را در یک پروسه منتفی یا محدود کند. نقش مردم در مشارکت با دولت مردمی یک فاکتور مهم روانشناسیِ اجتماعی است که تنها در یک دولت منتخب و دمکراتیک مثبت است. به گمان من اهمیت آن از فاکتورهای دیگر رشد اقتصاد ملی کمتر نیست و به دلیل بار همبستگی باعث تقلیل فقر اجتماعی میشود.

جاهل ها ولات ها؛ درانقلاب و در حکومت

مسعود نقره کار

اکثر صاحب نظران متفق القولند که گروه ها، اقشار و طبقات اجتماعی و، بنا به اقوالی، حتی "گروه های فرا طبقاتی و اجتماعی" در بروز انقلاب ایفای نقش کردند. در این میانه نقش روشنفکران غیر مذهبی (به ویژه روشنفکران اهل قلم)، دانشجویان، زنان، فعالین حقوق بشر، کارگران (مانند کارگران صنعت نفت)، سایر زحمتکشان شهری و روستائی، روحانیون و بازاریان چشمگیر بود. یکی از گروه های اجتماعی فعال در انقلاب و موثر در شکل گیری و تداوم حیات حکومت اسلامی، گروه اجتماعی "جاهل ها و لات ها"، به ویژه جاهل ها و لات های متدین، بوده اند که برخی از صاحب نظران افراد این گروه را " لمپن" خوانده اند.

 سکولاریسم اسلامی رفسنجانی!

شهباز نخعی

ده سال پیش، هاشمی رفسنجانی گفت که (نقل به مضمون) نظام ولایت مطلقهء فقیه می تواند با رأی پانزده یا حتی ده درصد مردم نیز حکومت کند. رفتار و گفتار کنونی او به نوعی پس گرفتن و خط بطلان کشیدن بر آن نظریه است زیرا به طور مکرر بر نقش تعیین کنندهء مردم در مشروعیت بخشی به حکومت تأکید می کند و یکه تازی های ولی مطلقه فقیه که در واقع آن نظریه را در بوته آزمایش گذاشته و شکست خورده را به چالش می کشد.  صرفنظر از عیار بالای عوام فریبی در حرف های کنونی، فاصلهء هاشمی رفسنجانی با تبدیل شدن به یک سیاستمدار هوشمند سکولار تنها یک گام است که البته او هرگز قادر به برداشتن آن نخواهد بود زیرا قید "اوجب واجبات" حفظ نظام مانع اش می شود و از این رو در چهارچوبی بسته دست و پا می زند.

ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ از ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻋﻈﺎﻡ!

ﻣﺎﺷﺎﺍﻟﻠﻪ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﻮﺍﻋﻈﯿﻦ

چند ﺗﻦ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﺎ ﺍﺑﺮﺍﺯﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﺍﺯﻭﺿﻌﯿﺖ ﺣﺠﺎﺏ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﻋﻤﻞ ﺷﻮﺩ ﻭﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻨﺠﺎﺭ ﺷﮑﻨﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺩﻫﺪ .ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿ ﮕﻮﯾﻨﺪ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﺩﺭ 3 ﻣﺴﺌﻠﻪء ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ: ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ، ﺧﻮﺭﺩ ﺧﻮﺭﺍﮎ ﻭ ﭘﻮﺷﺎﮎ ﻣﺮﺩﻡ، ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺮﺩﻡ. و ﺍﮔﺮ دولت ها ﺩﺭ ﺍﯾﻦ 3 ﺣﻮﺯﻩ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﺵ ﻫﻤﯿﻦ می شوﺩﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺷﺎﻫﺪﺵ ﻫﺴﺘﯿﻢ. در ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﻦ می خوﺍﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻋﻈﺎﻡ ﻣﻄﺮﺡ ﮐﻨﻢ...

قدرشناسی مسعود رجوی یا انتقام کشی؟

قسمت سوم

کریم قصیم

چرا حالا دستگاهی به نام کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورا - که قطعاً کپی نامهء رجوی به من را در اختیار دارد - می آید و با صدور اطلاعیهء کذائی مورخ 24 ژانویه 2015، و آن ادعاها و زشتکاری ها، چنین آشکار و جلوی چشم افکار عمومی به اعتبار و روح آن پیام رهبری لجن می پاشد؟.. با چه هدف و خواست سیاسی؟ انتقام کشی از استعفای من یا انتقام کشی از رهبر عقیدتی بابت آن واقعهی فراموش نشدنی سی سال پیش بین خودشان، و تخریب آشکار یک سر از رهبری دوسره؟!.. هستند کسانی که شواهد زیادی دراین مسیر ذکر می کرده اند و می کنند و به تشابهات تاریخی، از جمله اختلافات فراکسیونی دوران آخر استالین و چین زمان مائو و... توجه می دهند! البته ، فنجان سازمان با فیل آن مثال ها قابل مقایسه نیست ولی به لحاظ موضوعی شواهدی وجود دارد که نمی شود فرضیهء مزبور را چکی مردود شمرد. قابل تآمل است.   

دولت پایندهء عشق

شکوه میرزادگی

بر اساس خبرهایی که رسانه ها از ایران می دهند، روز والنتاین، یا روز عشق، یکی از پر طرفدارترین جشن هایی است که در چند سال گذشته در ایران  برگزار می شود. تعجبی هم ندارد؛ زیرا بیشترین مردمان ایران، به ويژه تحصیل کرده ها، آنقدر از این حکومت عبوسِ غم زده ی عاری از مهر و عشق، و گریزان از تمدن جهانی، خسته شده اند که بسیار بیش از گذشته به جشن های زمینی و ملی خودشان توجه نشان می دهند و، در همان حال، هر جشن جهانی را که در خود معنایی متضاد با تفکر حکومت اسلامی داشته باشد عزیز می دارند.

پيام سخنگوی جنبش سکولار دموکراسی ايران به

جشن سالگرد تأسيس حزب کوملهء ايران ـ استکهلم

فرصت تشکیل ابتکار گلوبال برای سکولاریسم
سام قندچی

استراتژی گلوبال غرب برای مقابله با کمونیسم در دوران جنگ سرد برافراشتن پرچم حقوق بشر در جهان بود و، در آن نبرد، غرب جنبش های ضد سکولار، نظیر اسلامگرایی در خاورمیانه، را متحد خود قلمداد می کرد. حمایت آمریکا از القاعده در افعانستان بخوبی این سیاست را تا هنگام سقوط اتحاد شوروی نشان می دهد. اما با پایان جنگ سرد، غرب همچنان در کلاف سردرگم استراتژی های کهنه ای که برای وضعیتی از جهان طراحی شده بودند که واقعیت کنونی صف بندی های گلوبال نیست، محصور مانده است.

تاريخ و قضاوت تاريخی

محمد جعفری

وقتی هم اکنون کسانی که خود آمر، عامل، دست‌اندرکار و يا مطلع و در جريان امور واقع قرار گرفته و زنده هستند، نسبت به آنچه اتفاق افتاده قضاوت نکنند و آن را به صد سال بعد واگذار کنند، اولاً بعد از صد سال آن قضاوت به چه دردِ نسلی که با پوست و گوشت و خون خود نتايج آن اعمال را چشيده می‌خورد؟ و ثانياً چگونه حقيقت از لابه‌لای نوشته‌های قلم به‌مزدان حکومتی و تاريخ ‌سازان يک‌ سويه روشن و آفتابی می‌شود؟

بازی، بعد از اوباما

کوشان ماد

عباس عراقچی، در اولین مصاحبه با شبکهء یک تلویزیون نظام اسلامی بعد از انتصاب روحانی، جمله ای گفت که کسی بدان دقت نکرد. گفت وظیفهء آقای ظریف و دولت روحانی رفتن پای میز مذاکره است. ولی این بدان معنی نیست که سیاست ما در دورهء آقای احمدی نژاد اشتباه بوده. خیر. آن روز ما سیاست مان تحمل فشارها و پیشبرد برنامهء هسته ای بود تا بتوانیم به نقطه ای برسیم که امروز با آن دستاوردها پای میز معامله یا مذاکره برویم! او به همین سادگی همه چیز را گفت ولی ما دیر متوجه می شویم؛ حتی ساده ترین گفتارها را.

شروط و موانع آلترناتيوسازی

اسماعيل نوری علا

پرسشی که مکرراً از همهء شرکت کنندگان در اپوزيسيون حکومت اسلامی می شود آن است که چرا در برانداختن اين حکومت نکبت با هم متحد نمی شويد؟.. چرا آن دسته از تفاوت های در انديشه و مرام و برنامهء خود را ـ که پيش از فروپاشی حکومت اسلامی قابل حل نيستند ـ مانع اتحاد عمل خود عليه حکومت اسلامی می کنيد؟ من، بعنوان يک کوشندهء سياسی که اکنون مسئوليت سخنگوئی گروهی سياسی نيز بر عهده ام گذاشه شده، می خواهم در اينجا پاسخ خود و سازمان متبوع خويش را به اين پرسش بدهم.

فايل صوتی       تصويری     |   فايل پی.دی.اف  

وکيل مستقل، دادبان ِ آزادی است!

گفتگو با محمدرضا روحانی

گفتگوگر: همنشين بهار

ایران ، تحریم ها و شرایط امروز نظام اهریمن

گفتگو با حسن اعتمادی

گفتگوگر: سعيد بهبهانی از تلويزيون ميهن 

دست از این همه اعدام بردارید و توبه کنید!

کورش زعیم

اعدام "سامان نسیم" یک لکهء ننگ بزرگ دیگر بر پیشانی دادگری در جمهوری اسلامی خواهد بود... شما، با اعدام این نوجوان، افزون بر تخلف آشکار و فاحش از قانون بین المللی که ایران امضا کنندهء آن بوده، ثابت می کنید که دیدگاه او نسبت به شما، و مسلح شدن گروه اش علیه شما، مشروع بوده است. اعدام سامان باعث می شود که ده ها نوجوان و جوان دیگر به آن گروه و گروه های مشابه بپیوندند تا انتقام او را بگیرند. همین عمل شما باعث انتقام جویی و کشته شدن شمار زیادی از سربازان و هم میهنان بیگناه ما خواهد شد؛ و هم میهنان همدرد او را بیش از پیش از وطنی که شما اداره کنندهء آن هستید منزجر خواهد کرد.

چه کسی ملت ایران را تحقیر کرده است؟

وحيد آبان

خامنه ای، رهبر این نظام، همان کس که شبانه روز دشمن، دشمن می کند، می گوید غرب و آمریکا با تحریم هاشان ملت ایران را تحقیر کرده اند. اما، علیرغم  هر انتقادی که می توان به سیاست خارجی آمریکا و یا هر کشور دیگری داشت ـ انتقاداتی که در خود کشورهای دمکراتیک  آزادانه نیز مطرح می شوند،  واقعیت آن است که این غرب و  آمریکا نیست که ملت ایران یا، حتی وسیع تر از آن، مردم کشورهای خاورمیانه، و یا حتی فراتر از آن، مردم تمام  کشور هایی را که بنام اسلام اداره می شوند، تحقیر کرده است... 

نامه ای به علی خامنه ای

یاسمین ک. (آلمان)

آقای خامنه ای! من یک دختر دانشجوی بيست و چهار سالهء زادهء آلمان و در نتيجه آلمانی هستم که متن پیام شما به جوانان اروپا و آمریکای شمالی را خواندم و اولین پرسشی که در ذهنم طرح شد این بود که شما در این جهان که هستید و با چه حقی خود را موظف می بینید به جوانان آن هم تنها جوانان اروپا و آمریکای شمالی نامه بنویسید؟ آیا شما به عنوان یک مصلح دینی این کار را میکنید یا به عنوان رهبر مسلمین در جهان و یا به عنوان رهبر سیاسی حکومت اسلامی؟

آیا انسان حیوانی سیاسی است
یا سیاست از انسان یک حیوان می سازد؟

حمید آقایی

آیا واقعاً ما می خواهیم در چنین جهانی زندگی کنیم که سیاست و سیاست ورزی این اندازه مهم شده اند، بطوری که سیاست همه چیزمان را مشخص و تعیین می کند و ما را وا می دارد تصور کنیم که تنها راه کمک به کشورمان ورود به عرصه سیاست است؟ اما مگر نه اینکه، ما شهروندان علاوه بر خواست برخورداری از حق دخالت دمکراتیک در امور کشورمان در عین حال نیز می خواهیم که انسان خوبی نیز باقی بمانیم؟

شرایط عینی و وظیفۀ تبعیديان

احمد سخائی

وقتی به این واقعیتِ اقتصادی توجه داشته باشیم که سرمایۀ در اختیارِ ایرانیان خارج از کشور مبالغی فراتر از هزار میلیارد دلار برآورد می شود. توجه به تولید ناخالص داخلی بین صد تا حداکثر چهارصد میلیارد دلار (مقدار حداکثر، از گزارشات کذب مسئولین کشوری با قدری اغماض گرد شده است). یکی دیگر از عجایب در زندگی تاریخی ملت ایران را نمایان می سازد.

 

 

 

2015 ـ Iranian Secular Democracy Movement - iraniansdm@gmail.com - Fax: 509-352-9630

HHHHH