چرا کنگره؟   |   تاريخچه   |  پيمان نامهء عصر نو   |  آئين نامه   | کميتهء برگزاری    |   English Section

کنگرهء اول (واشنگتن 1392)   |   کنگرهء دوم (بوخوم 1393)   |   کنگرهء سوم (فرانکفورت 1394) 

  پيوند به ويدئوهای کنگرهء سوم   |   متن برخی از سخنرانی ها در کنگرهء سوم    |       پيام ها        |   عذرخواهی ها 

گزارش سومين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران

فرانکفورت    ـ    4 و 5 جولای 2015    ـ    13 و 14 تيرماه 1394

موضوع کلی کنفرانس: «چرا سکولار دموکرات ها هنوز متحد نشده اند؟»

پرچم ايران در سر در محل برگزاری کنگره ـ بَنر سومين کنگره

نظر شرکت کنندگان و ناظران دور و نزديک:

محسن ذاکری>>>

پرويز داورپناه>>>

منوچهر يزديان>>>

حنيف حيدرنژاد>>>

احمد تاج الدينی>>>

بهزاد صميمی>>>

مريخ مرادی>>>

بهمن زاهدی>>>

شکوه ميرزادگی>>>

مهران امیراحمدی>>>

ناصر کرمی>>>

اسماعيل نوری علا >>>

زمان فيلی>>>

رضا پرچی زاده>>>

محسن بهزاد کريمی>>>

حميدرضا برهانی>>>

بهنام چنگائی>>>

مراد معلم>>>

حميد وحيدی>>>

دانيل دانا>>>

 مراسم گشايش کنگره:

   

شهناز شاهبخشی          

مسئول کميتهء محلی        

موضوعات نشست های چهارگانهء کنگره

موانع و ضرورت اتحاد

نيروهای سکولار دموکرات

در راستای ايجاد آلترناتيو

فعاليت ها و قراردادهای خارجی ِ

حکومت اسلامی و وظيفهء متحد

 اپوزيسيون سکولار دموکرات

حفظ تماميت ارضی ايران و عدم تمرکزهمچون پيش شرط های استقرارسکولار دموکراسی در ايران

مشکل «فقدان زمين بی طرف»

و عدم توجه به تفاوت های

مسائل داخل و خارج کشور

سخنرانان اصلی نشست های چهارگانهء کنگره

        

دکتر حسن ماسالی - دکتر رضا تقی زاده - کورش اعتمادی - دکتر شهريار آهی

_______________________________________

ناظم جلسات و رؤسای نشست های چهارگانه

           

حسن اعتمادی - دکتر سياوش عبقری - احمد تاج الدينی - محسن ذاکری - اقبال اقبالی

برخی از سخنرانان نشست های چهارگانه

اسفنديار منفرد زاده

دکتر شهلا عبقری

دکتر اسماعيل خوئی

مراد معلم

دکتر رضا حسين بر

رحيم بندوئی

مجيد آژنگ

دکتر کورش فرزين

حميدرضا برهانی

علی منجزی

بهنام چنگائی

دکتر مريم مؤذن زاده

آرمان آريامهر

ناصر کرمی

\

دکتر اسماعيل نوری علا

در گوشه و کنار کنگره:

  يک نگاه ساده! 

به همين سرعت يك هفته گذشت....

هميشه تلاش مى كنم از رويدادهاى گذشته عبور كنم و در اكنون زندگى كنم ولى هميشه ميسر نيست، برخى مواقع مرور هر لحظه يك رخداد بى مانند لذتبخش است. لحظاتى نادر، با افرادى هدفمند كه حول محور يك هدف يا آرزو گرد آمده بودند از جلوى چشم هايم نمى گذرد. در پس اين جمع روشن، شادى عجيبى ناشى از يك اتحاد شفاف، تماما داوطلبانه، فكر شده و آگاهانه در هواى سالن پراكنده بود. تلألو حضور تنى چند از حضار تاريخ ساز، متفكران و هنرمندان، دلهره عجيبى به من مى داد توام با لذتى عميق از ديدن مردان و زنانى كه براى آينده كشور خود هزينه داده اند، ايستاده اند، راه هاى جديدى برگزيده اند و در نهايت به سعادت هموطنان خود مى انديشند. رنگين كمان افكار پس از چند دهه شكل گرفت، چرا كه براى رسيدن به اين هدف بزرگ به تحمل و احترام به افكار يكديگر تن داده شد و سخنرانى دكتر آموزگار و مضمون آن كه همان گذشت براى رسيدن به يك اتحاد بود هواى چشم ها را بارانى كرد. آن گريستن دست جمعى هر روز صبح با من است. فقط آرزو مى كنم كه اين انگيزه پايدار باشد و اميدها به بلندى راه و سكولار دموكراسى، محور اين حركت به سوى هدف.

پگاه امينی

______________________________

 پيام کميتهء دفاع از حقوق اقليت های دينی ايران

ارائه شده بوسيلهء فريار نيکبخت

متأسفانه، فايل تصويری اين پيام بعلت مشکلات فنی در کنگره نمايش داده نشد اما خوشبختانه اکنون فايل صوتی آن در دسترس است>>>

____________________________

  پيام همبستگی انجمن صلح آلمان 

ارائه شده در کنگره

بوسيلهء دکتر گرموت لنرت

ما حمايت خود را از تلاش شما برای استقرار سکولار دموکراسی که در عين حال کوششی برای حقوق بشر و صلح است اعلام می داريم. ايران نخستين کشوری خواهد بود که به ظلم مذهبی پايان خواهد داد.

پيوند به متن فارسی، انگليسی پو آلمانی>>>

__________________________________

  پيام مهندس عباس امير انتظام  

دوستان و هم اندیشان گرامی،

از اینکه شما در غربت اندیشه وطن در سر دارید و برای آینده این کشور بلازده چاره جویی می کنید، سپاسگزارم و قدردانی می کنم. من افسوس می خورم که با شرایطی که دارم نمی توانم در کنار شما باشم. تنها خواستی که دارم اینست که همبستگی خود حفظ کنید. این راه درست را پی بگیرید، که شاید روزی بتوانیم دموکراسی، سکولاریسم و حقوق بشر را با کمک شما در ایران عزیزمان برقرار کنیم.

شاد و موفق باشید. عباس امیرانتظام

تهران - ۱٤تیر ۱۳۹٤خ

__________________________________

 

  پيام مهندس کورش زعيم 

هدف ما، که قشر روشنفکر و آینده نگر کشور را تشکیل می دهیم، از این گردهمایی ها این است که به یک همگرایی دیدگاهی برسیم که برای کشورمان چه می خواهیم. ما دموکراسی می خواهیم، یعنی فرمانروایی مردم بر مردم برای مردم و با رای مردم. یعنی یک نظام سیاسی که هیچگونه وابستگی ایدئولوژیک، ابزاری، نژادی، یا فرقه ای نداشته باشد. یعنی مردم کشور آزاد باشند به هر عقیده و مذهب و فرقه و نظام سیاسی یا اقتصادی باور داشته باشند. یعنی یک نظام مردمسالار متکی به رای اکثریت با حفظ حقوق اقلیت، برابری همه شهروندان در برابر قانون و آنهم تنها قانونی که نمایندگانی که با رای آزاد مردم برگزیده شده باشند تدوین کرده باشند؛ قانونی که میان اکثریت و اقلیت، این مذهب و آن مذهب، با دین و بی دین، زن و مرد، این نژاد و آن نژاد، و این نیاکان و آن نیاکان، تفکیک و تبعیضی قایل نشده نباشد، که هیچ سازمان یا شهروندی نتواند به آزادی و حقوق شهروندی دیگری تجاوز کند، که اصول بیانیه جهانی حقوق بشر چراغ  راه حکومت و جامعه باشد. (پيوند به کل پيام)

________________________

  پيام رضا پرچی زاده 

پيوند به متن پيام >>>

__________________________________

  انتظار ما از شما 

دوستان گرامی و جناب آقای نوری علا؛

         از دعوت شما برای شرکت در سومين «کنگرهء سکولار دموکرات های ايران» صمیمانه متشکریم.

ما از جمله کسانی بوده و هستیم که سال هاست برای همکاری و اتحاد عمل تمامی نیروهای دمکرات و سکولار که خواهان استقرار نظامی دمکراتیک مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر و پیوست هایش بوده، قلم زده و در این راه به سهم خود کوشیده ایم. به همین دلیل سختی های راه را از نزدیک شناخته و برای همهء کسانی که تلاش دارند تا این مسیر دشوار را هموار نمایند احترام قائل هستیم.

         در ایرانی که ما خواهان آن هستیم، حقوق برابر برای تمامی اندیشه ها، مذاهب و احزاب به همراه رفع تبعیض قومی ــ ملی و جنسیت باید امری بدیهی و برسمیت شناخته شده باشد؛ حقوقی که در پیوست های منشور جهانی خقوق بشر برسمیت شناخته شده است.

         در همین رابطه باید اضافه نمائیم که تنها شاخص"عدم تمرکز" در سیستم آیندهء ایران نمی تواند پاسخگوی موزائیک قومی ــ ملی کشورمان ایران باشد. برای جلوگیری از تمرکز قدرت و پیشگیری از استبداد مرکز، شاید شاخص "عدم تمرکز" برای کشوری هائی که مردمان اش به یک زبان و یا یک فرهنگ تعلق دارند، کافی باشد. اما تجربهء تمامی کشورهای مشابه ایران نشان می دهد که، از جمله برای رفع تبعیض و استبداد مرکزی، نوعی خودمختاری در عرصه های اداری، فرهنگی و اقتصادی ضروری می باشد. برنامه های شما اما در این زمینه متأسفانه دارای کاستی می باشد.

         انتظار ما از شما این است تا، با رفع این کاستی، به سهم خود مانع را برای هماهنگی و نزدیکی با گروهای اتنیکی را مرتفع کنيد تا شرایط از سوی شما برای شرکت این بخش ار مردمان ساکن کشورمان ایران در کنگره هائی این چنینی فراهم شود.

ما راهی جز درک و برسمیت شناختن متقابل یکدیگر، گفتگو و تبادل نظر و سرانجام تفاهم و توافقی بر مبنای منشور جهانی حقوق بشر و دمکراسی برای ساختن ایرانی دمکراتیک و سکولار نمی شناسیم. به امید چنین روزی.

         خیلی تمایل داشتیم که می توانستیم در این سومین«کنگرهء سکولار دموکرات های ايران» شرکت کنیم. اما متاسفانه، از جمله بدلیل داشتن جلسه ای همزمان، امکان شرکت ما مقدور نمی باشد. برای کنگره شما و تمامی نیروهای سکولار دمکراسی آرزوی موفقیت و پیروزی داریم.  

ماشاالله سلیمی . منوچهر مقصودنیا

4 تیر 1394

__________________________________

  نمی توانم بيايم اما می نويسم 

دوست والا و ارجمند، جناب اسماعيل نورى علا،

با تشكر إز دعوتى كه از اينجانب كرده ايد، عرض مي شود كه چون در حال حاضر گرين كارت ندارم ،سفر به خارج از مريكا برايم ممكن نيست. اما نظر به اهميت بالاى ايدهء سكولاريزمى انسانى در تأسيس آزادى و دموكراسى سازى در ايران، و حفظ تماميت ارضى سرزمين مان، نيز به سبب نقش وحدت دهنده اى كه خودتان در اين مورد حياتى ايفاء مى كنيد اينجانب به احترام كنگره اى كه در فرانكفورت خواهيد داشت، مقاله اى در باب سكولاريزم مى نويسم  و در اختيار شما و سايت هاى ايرانى قرار مى دهم.

درود هاى صميمانه مرا از دور ببذيريد.

محمد ارسى

__________________________________

  آرزوی دست يافتنی

 

دوستان گرامی

من به دمکراسی و جلوه های گوناگون اش، و از آن میان، سکولار دمکراسی، بعنوان آرزوئی دست یافتنی نگاه می کنم و می پندارم که روزی ، که چندان هم دور نیست، به آن خواهیم رسید. هم از این رو است که نیروهائی که در این راستا می کوشند  را باور داشته و ارج می نهم  و از این منظر، با وجود اينکه خود نخواهم نتوانست با شما باشم، برای شرکت کنندگان در کنگرهء سکولار دمکرات هاب ايران در فرانکفورت، موفقیت های چشمگیر آرزو می کنم.

با مهر

حمیدرضا رحیمی

__________________________________