22   23 ی 1392 12 13  2014       

   |     ϐ    |       |   Ә

ی      |      ϐ     |   ی ی ی

     |   ژ       |   ϐ     |   

ی

ی یی

ی ی() ی ی ͘ ӡ یϺ ی ѐѡ ی ی ی * ی   ی confused ی !.. ی И ی ј ϡ ی یѡ ی ی !: ѐی : ی ی یی ی ی ی ϐیی ی .ی.ی ی ی ی ϡ ی یی ی یی!.. ی ی() ی ی ی ی ی Ȑی Ԙϡ ی !

ی

: . / ѐ / Ә : ! / Ͽ / / : / / ǡ   / . / Ȑ Ȑ./ / / ./ Ә / / . / / Ӂ ǎ / / .  

ǐ ی !

ی ی ی

䝁یی یی

1. ی ی Ϙی ی. یʝ ی یԐی : ʝی ی یییی یی یی ی. ی ی ǐ ѡ یϐی ѐی ی ϐ ϡ ی . ی یҡ ی ݝیی یی ی ϐ .

2. ی یی یی ی ی . ی یی ی ی ی . ǡ ǐ ی ی ی یϡ ϡ ی ʺ ی ی یǐ ی ی ی ی ... یی ی ی ی یʻ ی䝐 јی ی ی .

3. ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی ʺ 䝁یی ǘی ی. ی ییϡ ی یی ʺ ی ی یی ییϡ ی ی ی ی یی ی یی ی ی یی ی ی یϺ ی ی ی ی ی ی.

4. ی Ͽ ی Ԙ ی ј Ӂ ی ی ی Ӂ ǎ یϐ ی ی ی یی .

ژ ی  1   2

ی ی

(۱۳۹۲- ۱۳۰۷ )

ی

ی یی ی ی 7 ی  (28 ) یی یی ی یی یӡ ѐ. ی ی ј ی ϡ ی ی ی . ۀ ی ی ҡ ی ǐ ی ی ی ʡ ۀ یی ی ǡ Ԙۀ ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ј .

Ӂ ی

ی ی

Ӂ ی ی Ԙ ʺ ی ی ی ی ی ی ی ی . ی Ǎ ʺ Ӂ ی ی ی یϡ ی ی ی ی Ӂ ی ی ی ی ی ی. ی یی .

ԡ یی!

ی ی ی ی ی Ȼ ی һ ی . ی ی یی . ی ی ی ی ѻ ی ی. ی ی ی ی ی ی یی یی یϡ ی ی ی . ی یѡ ی یԝی ی Ȼ یԝی ی ی یی ی ی ی ی ی.

ی ی ی ی ی

ی یԍی

ی ی ǁیی Ә یی ی ی ʘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی  ی یی ی ی ͘ی ی ی ی ی ѐی ی ی ی ʘی ی ی ی ݘ ی ی ی یی ی ی ی . ی ی ی یی ǁیی ی ی ی ی ی ی ی .

ی !

ی ی ی

捘 ی . ی ی ǡ Ϙ ی ی ... ی 23 ی ی ʿ

ی ی ی !

ی

یѡ ی ی ی ی Ґ یϡ ی ی ی ی ѐ ѐی ی ی ی Ȑی ی ی ی 200 ییی ѐ ی . јی ј ϐ ی ی ی یʘ ی ԡ ی ی ی ی ی ی ی ǡ ی یی ی ϡ ی 2 ی ی ی ی ی ی ی ی ی !

Ә ی

ی

Әی ی ϡ ی ی ǘی ی یی . ǐ ی یی Ә ی ʡ ی ǘیی ی ʎی ϡ ͘ ی ʡ ی ϡ ی ی یی ی ی ǘ Ԙ ј ی ی ی . ǡ ی ی ی Ә ی ی ی ی ی ژ ی ͘ ی ی .

ی ی

ی

ییی ی ی ȁی ییی ی ی э ی یی یی ی . ی یی ی ی ی ی ʡ ی ی یΡ ی ѐی یی . Ґ یی ی ϡ ی ی ј ی ی ی ی ϡ ی .

ی Ә ی

 تاريخچه

مقدمات

پيمان نامهء عصر نو

سايت نخستين کنگره

تصميم به ايجاد جنبش

 Ԙ 

نمودار تشکيلاتی

اساسنامه

شورای دبيران جنبش

شورای مشاوران جنبش

 دفاتر پنجگانه

دفتر هماهنگی و اجرائی

دفترهماهنگی سازمانها

دفتر اموری ادارای و مالی

دفتر انتشارات و تبليغات

دفتر مطالعات سياسی

  عضويت، شاخه، باشگاه

دفتر هماهنگی شاخه ها

آ

 

برگ تقاضای عضويت

 انديشگاه

دفتر مرکزی انديشگاه

آئين نامه ( )

هيئت امنا

  انديشکده ها

ی

ی

ی ی

 
   
 

2013 ـ Iranian Secular Democracy Movement - Admin@isdmovement.com - Fax: 509-352-9630

 ((((((                        hhhhhhh