24 و 25 اسفند ماه 1392 ـ  15 و 16 ماه مارچ  2014                                                     سردبير: اسماعيل نوری علا        

شرح تصوير شير و خورشيد   |    نظرات خوانندگان    |   پيوند به گنجينهء مقالات پايگاه سکولاريسم نو

آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت    |    آرشيو کلی مقالات  |      فهرست نويسندگان    |    بيانيه های سازمان های سياسی و اجتماعی

    |       آرشيو عکس ها و طرح ها       |       جستجو در سايت       |     باشگاه لوس آنجلس     |      باشگاه هلسينکی

درخواستی از شاعران ايران به مناسبت برگزاری جشنوارهء شعر فجر

افشين بابازاده

بیش ازسی سال است که شاعری را از شب عروسی اش بردند و به جوخهء اعدام سپردند. حتی یک نشست خانگی کانون نویسندگان را با تحدید جلوگیری کردند. روزنامه نگاری و فعال حقوق بشری نیست که پشت میله های زندان نباشد. هفته ای نیست که تاتربه دار آویختن ها و به نمایش گذاشتن جان کندن انسانی در میان خیل ترافیک و بیکاران به نمایش گذاشته نشود. در آنسوی شهر هم کارگران برای دریافت حقوق نپرداخته شان برابر دادگستری ها ی فرمایشی با باتون و تکفیر روبرو می شوند. و آنسوتر نمایش دست برد به منابع ملی شما ست، که امروز هر چه با شتاب، به نیستی و خریطه ها می رود. حال به سوی شما شاعران آمده اند تا در خیمه شب بازی جشنواره فجر شعرشرکت کنید و آن هم با سرپرستی وزارت ارشاد، وزارتی که در این سی و پنج سال مرکز خمیر کردن نوشته ها و استعدادهابوده است. وزارت خانه ای که بی ارتباط نبوده با داروغه های غیبی که جان پوینده و مختاری و میرعلایی ها و ... را چون کتابهای توقیفی با اشتهایی ناتمام خمیر کرده اند. بهتر است بگوییم این بازی برای آلوده کردن شاعران مستقل به بوی دستگاه دولتی و بارگاهشان بر پا شده است. آنهایی که کوچکترین ارزشی برای شاعر و نویسنده نمی بینند چه شد که ناگهان بانگ طبل فجری برای شعر سر داده اند. و نقاره چی هاشان را در شهر به راه انداخته اند تا بگویند بساطی در کار است تا لبخندی دولتی خیرات کنند. من تردیدی ندارم که شما شاعران با همان وجدان انسانی که درقلبتان می تپد خود را ازاین شوخی ها جدا می دانید. رندی شما در پاکدامنی شماست نه چهار خط شعر خواندن کنار زندان بانان. [در فيس بووک]

يک مطلب مربوط

انگره‌ مينو

شعری از ميرزا آقا عسگری

ایران در خون و استبداد، در فساد و سرکوب، درفقر و خرافه فرورفته و دلالان و پادوهای ادبی حکومت خامنه ای تور گسترده اند تا شاعران میانمایه، سست عناصر و فرصت طلب را به برنامه های حکومتی مانند «شعر فجر» بکشانند. هرگونه همکاری با این رژیم، تأیید غیرمستقیم جنایت های بی شمار این حکومت است. انگره مینو یا اهریمنی که همچنان می کوشد رؤیای انسان بودن و انسان ماندن را در دل و جان ایرانیان بکشد هر از گاهی با ترفندی نو به فکر تقسیم جنایت هایش با بی دفاع ترین قشر جامعه یعنی شاعران، نویسندگان و هنرمندان می افتد. رؤیای ایرانی ماندن و انسان ماندن تنها در محو این حکومت دغلکار و آزادی کش ممکن است. شعر «انگره مینو» را برای خمینی نوشته بودم اما امروز وصف دقیقی از خامنه ای و دم و دستگاه حکومتی و دولتی اش هم هست.

1393، سال «بزرگداشت جشن های ایرانی» ست

بنیاد میراث پاسارگاد

امسال نهمین سالی است که بنیاد میراث پاسارگاد، در آستانهء نوروز، این مهم ترین جشن وسال نوی ايرانيان، برای سالی که از راه می رسد نامی را پیشنهاد می کند. این بنیاد به دلیل این که بی توجهی های عمدی سازمان های دولتی ايران از یک سو، و خشم و ستیز بی دلیل برخی از متعصبین مذهبی نسبت به جشن های ملی و ایرانی ما، از سویی دیگر، بيش از پيش شده است، سال 1393 خورشیدی را «سال بزرگداشت جشن های ایرانی» نام می نهد.

استادان توجيه گر

امير فصيحی

در دههء هائی دور از اکنون، مردمان به گذشته خواهند انديشيد و آن دسته از استادان ايرانی را که در دانشگاه های امريکا اسلاميسم را توجيه می کنند به همان چشمی خواهند نگريست که ما استادان توجيه کنندهء فاشيسم و نژادپرستی قرن بيستم را می نگريم. بسياری از اين استادان دريافت کنندهء امتيازاتی از حکومت اسلامی ايران هستند و، در مقابل، از طريق اين توجيهات وفاداری خود را به حکومت اسلامی اثبات می کنند؛ امتيازاتی همچون آزادی سفر به ايران و انتشار کتاب ها و مقالات شان در آن کشور. اما دليل اينکه آنها موفق شده اند اين همه دانشجوی ايرانی را مغز شوئی کنند آن است که آنها خود را بعنوان ادم هائی خشونت گريز و سکولار دموکرات معرفی می کنند. وظيفهء ما آن است که پرچم سکولار دموکراسی را از آنها گرفته و واقعيت شان را افشا کنيم.

کشفی شهودی دربارهء گم شدن هواپيمای مالزی

پ. مهرکوهی

اين داستان ِ گم و گور شدن ِ هواپیمای شرکت ِ‌هواپیمایی ی مالزی هم از آن رویدادهایی است که سر تا ته جریان اش برای برخی برادران رو شده و دیگر نکتهء پنهانی ندارد. آدم عاقل را هم همان یک اشارهء برادران بس است. من به دلیل های امنیتی نمی توانم به شما بگویم که کاسهء زیر نیم کاسهء آمریکا در آن ماجرا کجاست و آن سر به نیست کردن چه گونه انجام گرفته است. اگر دهان باز کنم، احتمال دارد آمریکا به برخی منابع خبر رسانی ِ اسلام ِ‌ عزیز پی ببرد و بر آن شود که به نیروهای اسلام ضربه بزند. هیچ عاقلی چنین کاری نمی کند و منبع های خود را لو نمی دهد.

منشاء سیاسی مطرح شدن شعارهای مطالبه محور

کوروش اعتمادی

اکنون صحنه گردان های سناریوی طرح شعارهای مطالبه محور ترجیح می دهند، کارزار تبلیغ مطالبات حداقل مردم از بین دسته بندی های گوناگون «اپوزیسیون» به سر منشاء اصلی خود، یعنی به درون بخش هایی از حاکمیت منتقل شود. روشن است در یک چنین شرایط  سیاسی بغرنج، وظایف سنگین تری پیش رو جنبش سکولار دمکراسی انحلال طلب و جامعه شهروندی قرار می گیرد تا در مقابل این چرخش سیاسی، روش مبارزاتی را برگزینند که مغایرتی با پرنسیپ ها و آرمان های استراتژیک جنبش سکولار دمکراسی نداشته باشد. 

به هنگام خواب مان سكوت مي كنند، نه قتل مان!

ايراندخت دل آگاه

از همين روست كه از روزی كه «بركين الوان» براي هميشه از ترکيه كوچيده، باز هم «آزادگي» و آزاد انديشي در آن كشور، خودي نشان داده و آتشفشان آزادي خواهي و حق طلبي فوران كرده است. باز هم «نان» ها در اين سو و آن سو ديده مي شوند. فقط  كمر اين نان ها را با روبان هاي مشكي آراسته اند؛ جامه اي پرمعنا و «خواب شكن» بر قامت تكه اي خمير پخته شده! پير و جوان و خرد و كلان، همه تكه ناني در دست دارند. ولي از خوردن اش چشم پوشيده و آن را به عزا نشانده اند.

خواب آرام آقای اوباما!

شهباز نخعی

دو دهه پیش، درپی فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی، جرج بوش پدر "نظم نوین جهانی" را به رهبری ایالات متحده اعلام کرد.  ادعای رهبری بر دنیا الزامات خاص خود را دارد.  ریشهء مشکلات کنونی، و از جمله "فاجعهء بزرگ انسانی" در سوریه، در این است که امریکا، بدون آن که کناره گیری خود از رهبری دنیا را رسماً اعلام کند، عملاً از پذیرش مسئولیت آن الزامات شانه خالی کرده و از این رو آشفتگی ها و نابسامانی های روز افزون دنیا، از جمله فاجعهء سوریه، خواب آرام آقای اوباما را بر هم نمی زند!

انقلاب و آلترناتيو

جمعه گردی های اسماعيل نوری علا

هر قانون اساسی جديد برخاسته از يک انقلاب حکم «آلترناتيو ِ» ترتيبات سنتی حکومت کردن (مثلاً، پادشاهی مطلقهء قبل از انقلاب مشروطه) و يا قانون اساسی قبلی يک سرزمين (مثلاً، استقرار قانون اساسی اسلامی به جای قانون اساسی مشروطه) را دارد. اما هر انقلاب رهبرانی، و هر قانون اساسی جديد تصميم گيرندگان و نويسندگانی، دارد که آنها نيز «آلترناتيو حاکمان قبلی» محسوب می شوند و در شکل گيری قانون اساسی جديد و نهادهای برخاسته از آن دخالت کامل دارند.

 پيوند برای شنيدن و دانلود فايل صوتی با صدای سعيد بهبهانی

آقای علیجانی، و افسانه «ملی – مذهبی» ها

بهرام خراسانی

در سخنان آقای علیجانی که در پله ی بالای منبر ملی – مذهبی جا خوش کرده و فرصت سخن گفتن چندانی هم برای دیگران باقی نمی‌گذاشت، جای سخن هست. شاید اگر آقای علیجانی پوستین پوسیده ی علی شریعتی را بر دوش نیفکنده بود، ما نیز پا به محفل انس پرگار نمی‌گذاشتیم. اما چون هنوز جای زخمی پنجه های گرگی که در سی و پنج سال گذشته از درون این پوست گوسفند بیرون آمده، برتن ملت ایران دیده میشود، گذشتن از کنار سخنان او، روا نیست.

تضادهای اصلی و عاملان دگرگونی

شیدان وثیق

در برابر سه سلطه اصلی در جمهوری اسلامی، جنبش زنان و جامعه مدنی، جنبش کارگری و جنبش دموکراتیک ملیت ها می توانند زمینه های عینی و ذهنی تغییرات ساختاری در جامعه ی امروز و آینده ایران را فراهم سازند. می گوییم «می توانند»، زیرا که امر اجتماعی جبرباورانه نیست بلکه همواره شرطبندی، آزمون، چالش و مبارزه است. علم تاریخ وجود ندارد. جنبش مردمان علیه ستم و سلطه همواره رخدادی غیر قابل پیش بینی و محاسبه است. کامیابی اش نیز در نهایت نامسلم و نامحتوم است.

رادیکالیسم در زبان و در رفتار

محسن ذاکری

جمعه گردی هفتهء پيش دکتر اسماعیل نوری علا دربارهء «سود و زیان رادیکالیسم» و اینکه چگونه می شود که واژه هایی، با معنای عمیق و مفید، به سطح می آیند و  بر خلاف گوهر معنایی خود فهمیده می گردند، مرا به یاد مکتب «نشانه شناسی» [سِمیوتی] انداخت و  فکر کردم قدری در مورد «تعقل کنش زا» بنویسم؛ چرا که «نشانه ها» به رفتار می انجامند و «رفتار» معیار اساسی سنجش ما است. پس نخست نگاهی بیاندازیم به نشانه ها و کارکرد های آنها و اینکه چگونه «نشانه ها» کار می کنند.

اقتدار و عرصۀ ناخودآگاه

كريم قصيم

اين مقاله سي و پنج سال پيش (1358) نوشته شد؛ زماني كه آخونديسم / لومپنيسم ِ به قدرت رسيده مي رفت، همچون توفان شن، «بهارآزادي ايران» را تيره و تار كند و انقلاب 57 را - در لشگركشي به گنبد و كردستان / در پاره آجر پرتاب كردن به تظاهرات نيروهاي دموكراتيك / در بستن روزنامهء آيندگان / در پايمال كردن حقوق و آزادي هاي مردم / در بگير و ببند و حتي تيرباران مبارزان صديق ملت ايران و... جلوي چشم ناباور همهء آزاديخواهان قلب ماهيت كرده به يك نظام ارتجاعي و قرون وسطايي تبديل كند... در سي و ششمین سالگرد آن انقلاب مصادره شده، آن نوشته را با تغييراتي جزيي باز نويسي و تقديم خوانندگان مي كنم. (ك. ق)

آغاز بکار وبلاگ

باشگاه هلسينکی

اعضاء جديد هيئت مشاوران

الاهه بقراط ـ دکتر علی نيری

 تاريخچه

مقدمات

پيمان نامهء عصر نو

مؤسسين کنگره

سايت نخستين کنگره

تصميم به ايجاد جنبش

 تشکيلات 

نمودار تشکيلاتی

اساسنامه

شورای دبيران جنبش

هيئت مشاوران جنبش

 دفاتر پنجگانه

دفتر هماهنگی و اجرائی

دفتر اموری ادارای و مالی

دفتر انتشارات و تبليغات

دفترهماهنگی با سازمانها

دفتر مطالعات سياسی

  عضويت، شاخه، باشگاه

دفتر هماهنگی شاخه ها

آئين نامه

برگ تقاضای عضويت

 انديشگاه

آئين نامه (در دست اقدام)

هيئت امنا

  انديشکده ها

نخستين بيانيهء تحليلی

جنبش سکولار دموکرسی ايران

اخبار گذشتهء جنبش

اعلاميهء جهانی حقوق بشر

و پيوند به يک ويدئو

برخی از اعلاميه ها

و ميثاق های بين المللی

 

© 2013 ـ Iranian Secular Democracy Movement - Admin@isdmovement.com - Fax: 509-352-9630

 ((((((                        hhhhhhh