سردبير: اسماعيل نوری علا                         چهارشنبه 14 و پنج شنبه 15  خرداد ماه 1393 ـ  4  و 5 ماه ژوئن 2014   

شرح تصوير شير و خورشيد   |    تفصيل نظرات خوانندگان    |   تماس با سردبير    |    پيوند به گنجينهء مقالات پايگاه سکولاريسم نو

آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت    |    آرشيو کلی مقالات  |      فهرست نويسندگان    |    بيانيه های سازمان های سياسی و اجتماعی

  جستجو در سايت       |     باشگاه لوس آنجلس     |      باشگاه هلسينکی     |    مجمع سازمان های سکولار دموکرات ايران

مشروطيت به روايت جنبش سکولار دموکراسی                                                 مشروطيت به روايت حکومت اسلامی

لطفاً توجه فرمائيد: در اين پايگاه، به احترام «جمهوريت»، هر کجا سخن از حکومت مسلط  بر ايران پيش آيد، واژهء «جمهوری» به «حکومت» تبديل می شود.

بيرق اش از ما و باد ش از شما!

ايراندخت دل آگاه

بيرق بويناك اسلامي ِ افتاده بر سر زنان ايران، به جهانيان فهماند در اين سرزمين فسيل هيولاها از غارها بيرون جسته و حكم مي رانند؛ آن هم بر مردماني كه مدعي جانشيني «كورش» اند. براستی اينکه آن را يك روز «يواشكي» بردارند و چند تا عكس فوري بگيرند و نمايش بدهند، و لابد به تلافي اش يك گويندهء محجبه را در كانال هاي برون مرزي بنشانند، چه دردي را از مردم گرفتار اين سرزمين درمان مي كند؟ يكي مي گفت اين ها “سوپاپ » است و عقده گشايي براي تحمل چند سال ديگر اين «خاك تو سري»! نمي دانم، ولي اين را مي دانم كه اين بيرق چركين و بويناك برازندهء هيچ زني نيست؛ چه در درون و چه برون مرز.

از هر چمن ترانه ای...

حمیدرضا رحیمی

* آخرین نیوز، بنقل از ایسنا: اگر به جوهر و فهم کلی مسألۀ زن نگاه کنیم می‌بینیم که زن در خانواده از چهار حالت عمده خالی نیست: 
زن یا مادر است، یا خواهر است، یا دختر است 
و یا همسر است که در مورد هر کدام از این حالت‌ها دین مقدس اسلام رهنمود و هدایت خاصی را برای گرامیداشت از مقام و منزلت زن برای پیروان خویش صادر کرده است.

* تحشیۀ فدوی: اگر شرع انور عنایت کرده و زن را در حالت پنجم که همان انسان باشد تلقی می فرمود، مشکل حل بود!

کلید پیدا و«هپی» به جهنم  شد!

محسن ذاکری

آیا می شود همیشه «این» ملایان را جدی گرفت؟ باور کنید که نه! زیرا خود نمی خواهند: «دیوانه باش تا غم تو عاقلان خورند!»  و وقتی کسی هم جدی شان نمی گیرد، فهم این گزینه برای «جدی زاده» ها مشکل است.  حقیقت اش را بخواهیم، یکی از دلایل بی تفاوتی سیاسی «مردم» در سیستم های دیکتاتور همین است که با خرمن شدن اراجیف حاکمین چاره ای جز دوری  از آتش آنها نیست. باور بفرمایید در کنار اخبار رنج و غم و درد و اعدام هموطنان شریف و انسانم که از ایران می رسد، سخت است به طنز نوشتن، اما همیشه طنز، راحت تر خودکامگان را لخت و عور می کند.

نامه ای به برنامه گزاران صدای امريکا و بقيه

سعيد از حومهء تهران

شما به من بگین چرا رژیم دو سال قبل رقص در مهد کودک ها رو ممنوع اعلام کرد؟ شما به من بگین چرا م یخواد جمعیت هواداران خودش رو افزایش بده؟ شما بگین چرا کتاب های درسی رو، از دبستان تا آخر، همه رو تغییر داده که شستشوی مغزی بده؟ شما بگین ما چه نسل آینده ای خواهیم داشت در زیر پرچم این سیستم؟ شما بگین بزودی آیندۀ مسئلۀ هسته ای غیر از خرید وقت که به سود رژیم است برای ما چه خواهد داشت؟ شما بگین امریکا چرا هیچوقت از تمام قدرت خود برای اشاعۀ آزادی استفاده نمی کنه و سوریه رو هم در چنگ رژیم ایران باقی گذاشت؟ در مقابل این همه اقدام خرابکارانۀ رژیم ایران چه کردن و چه خواهد کرد؟ اینا همه سواله دیگه.. به ذهن میاد بهرحال..

جمهوری و دموکراسی نامحدود

شیدان وثیق

تبیین ما از جمهوری و دموکراسی در این نوشتار از نگاه «چپ رهایی خواه» است؛ آنی که خواهان رهایی مردمان و زحمتکشان از سلطه های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است؛ آنی که به جمهوری، دموکراسی، جدایی دولت و دین، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم باور داشته و برای تحقق آنها مبارزه می کند؛ آنی که نزد او، آزادی با برابری، و سوسیالیسم با دموکراسی، پیوندی ژرف و ناگسستنی دارند؛ آنی که، در عین حال، امر دفاع از حقوق‌ بشر و مبارزه با هر گونه تبعیض در ایران کنونی را تکلیف مبرم خود می داند.

طرحی در بارهء استراتژی سیاسی چپ در شرائط کنونی ایران

مسعود فتحی

رئوس سیاست چپ در زمینه اتحادها و ائتلاف های عبارت اند از: * اتحاد گسترده و ممکن با دیگر نیروهای چپ. * شکل دادن به اتحاد برای دموکراسی حول: جمهوریت، سکولاریسم، جدائی نهاد دین و نهاد دولت، تامین حقوق ملیت ها/ اقوام، رفع تبعیض و رعایت حقوق بشر، تاکید بر روش های مسالمت آمیز مبارزه، * همسوئی و همگامی با تمام نیروهایی که از عناصری از جمهوریت و دمکراسی دفاع می کنند، شکل دادن به انواع اتحاد عمل‌ها و ائتلاف‌های سیاسی در جریان پراتیک سیاسی، * سازماندهی جنبش همبستگی بین المللی ایرانیان مقیم خارج در اقصی نقاط جهان و تلاش برای ایجاد ارتباط با جنبش برای آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی در داخل کشور، * ارتباط با مجامع مترقی و مدافع آزادی و حقوق بشر و بسیج همه امکانات ممکن در جهت فشار به رژیم و تقویت مبارزه برای دمکراسی.

اطلاعیهء کناره گيرى از حزب کمونیست کارگری (حکمتیست)

عامل اساسی چنین وضعیتی نگرش حاکم بر این حزب است؛ نگرشی که در جوهر خود، با مشاهدهء حضور گرایشات راست و ارتجاعی در اعتراضات اجتماعی، به جای تلاش و کوشش بیشتر، خود از حضور در این اعتراضات و تلاش برای کسب هژمونی این جنبش ها و مشخصاً جنبش سرنگونی طلبانهء توده های مردم سرباز می زند؛ موضعی که، علیرغم نیت رفقای حزب حکمتیست، نه تنها منتج به ایزوله کردن و حاشیه ای شدن جریانات راست و ارتجاعی ملی - اسلامی و راست ِ پرو غربی نمی شود و نشده است٬ بلکه، متأسفانه، عملاً به ضد خود تبدل شده و راه را برای پیشروی این جریانات مخرب و بعضاً ضد اجتماع در تحولات جامعه هموار می کند.

توضيحات آذر ماجدی در اين باره (ويدئو)

توضيحات علی جوادی در همين مورد (ويدئو)

انتخابات پارلمان اروپا، زمین لرزه و پی آمدها!

تقی روزبه

دیگر صعود جهش وار یک حزب شبه فاشیستی به جایگاه حزب اول فرانسه با کسب 25% آراء یک رؤیا پردازی نیست، واقعیتی است که سیاستمداران احزاب سنتی رسماً آن را بیش از "یک هشدار"، "شوک کننده"، "شگفت انگیز"، "زلزلهء سیاسی" و "رویدادی دردناک" توصیف کرده اند. گرچه، برخلاف آنگونه که وانمود می شود، به اعتبار نظرسنجی ها، این رخداد همچون رعدی غافلگیر کننده در آسمان بی ابر نبود و حتی، فراتر از آن، باید آن را درو کردن محصولی دانست که طی این سال ها "عالماً و عامداً" در حال ِکشت آن بوده اند.

پديدهء قدرت و خشونت در جمهوری اسلامی

حمید آقایی

شايد بر مبنای نظريهء هانا آرنت بهتر بتوان واکنش های نظام جمهوری اسلامی، بويژه نيروهای امنيتی آن، را در برابر منتقدان و مخالفين اش فهميد. تا زمانی که يک منتقد و دگرانديش به صفت شخصی و به اندازهء توانائی‌های فردی خويش از درِ مخالفت با سياست رهبری درآيد، و پشتوانه‌های جدی و بالفعل اجتماعی نداشته باشد، ميزان تحمل نيروهای امنيتی ولايت فقيه بالا خواهد بود. اما زمانی که مخالفت‌های کسانی که قصد عبور از خطوط قرمز نظام را دارند، نشانه‌هايی از تبديل شدن به يک جريان اجتماعی، صنفی و فرهنگی را داشته باشد به سرعت با خشونت‌های عريان اين نظام مواجه و سرکوب می‌شوند.

توصیه اصلاح طلبان به مردم:

بهترین کار، سکوت و خفه شدن است

حسن داعی

بهزاد نبوی از رهبران "اصلاح طلب"، پس از آزادی از زندان، به عیسی سحرخیز، که نگران نقض گسترده حقوق بشر و بی عملی روحانی است، گفته: «بهترین کار برای ما در شرایط کنونی "خفه شدن" است». محمد خاتمی نیز توصیه کرده که نباید خواهان آزادی موسوی و کروبی شد و "فکر زندگی‌شان باشیم و بگذاریم معالجه‌شان صورت بگیرد". محمد رضا خاتمی هم با طلبکاری گفته: "من نمي دانم كجا و كدام اصلاح طلب گفته است كه نظام بايد عوض شود يا ولايت فقيه برافتد؟»

هراس از حملهء نظامي و تجزيه: عوامل اصلی پراكندگی اپوزيسيون

سخنرانی عبدالله مهتدی در کنفرانس استکهلم

حکومت نامتمرکز (فدرال) و یکپارچگی ایران

کوروش اعتمادی

از جمله ادراکات ناصحیحی که برخی از نُخبگان جامعۀ سیاسی در طرح و بیان مفاهیم و مقولات معین سیاسی خود مطرح می سازند به برداشتی ناروا در مورد مفهوم «حکومت نامتمرکز» (یا «فدرال») مربوط می شود. فدرالیسم، یا سيستم حکومت نامتمرکز، از سوی برخی کنشگران جامعهء سیاسی ایران، نظام مطرود و تقبیح شده ای است که، بی اقامهء هرگونه استدلال و منطق، معادل زمينه سازی برای تجزیۀ کشور گرفته می شود. بنظر می رسد که اين کنشگران به تجارب دیگر ملل جهان در این راستا کمتر می اندیشند و در نمی يابند که «حق حاکمیت ملی» و «پایدار ماندن یکپارچگی کشور»ها تنها با تقسیم عادلانۀ قدرت سیاسی مابین شهروندان ساکن مناطق مختلف کشور قابل حصول است.

حاکميت ملت، معنای دقيق مشروطيت

اسماعيل نوری علا

تصميم به پيوند زدن «کنگرهء سکولار دموکرات های ايران» و «گراميداشت انقلاب مشروطه» نوعی سوء تفاهم نالازم را پيش آورده که آن را اخيراً دوستی در پرسشی از من چنين فرموله کرده است: «ارتباط کنگرهء سکولار دموکرات ها با پادشاهی مشروطه چيست؟ مگر نه اينکه بخشی از طرفداران بازگشت پادشاهی به ايران نام تشکيلات خود را "حزب مشروطهء ايران" نهاده اند و، در نتيجه، اين زمينهء ذهنی را ايجاد کرده اند که هر کس به بزرگداشت مشروطيت بپردازد سلطنت طلب و پادشاهی خواه است؟»

 پيوند برای شنيدن و دانلود فايل صوتی با صدای سعيد بهبهانی

مجموعه ای از نظرات منتشر شده در سايت حزب مشروطه در اين باره

در زمينۀ شرايط وآيندۀ اتحاد عمل اپوزيسيون

با مينا احدی، در برنامهء ياران با عليرضا ميبدی ـ تلويزيون پارس

حکايت اختلافات درونی حکومت و نظريه های سياسی فرقهء اماميه

گفتگوگر: حسين حجازی از راديو پرشين

دربارهء تدفين فروغ فرخزاد و اظهارات مسعود کيميائی

در برنامهء ياران با عليرضا ميبدی ـ تلويزيون پارس

نجات دهندء سوریه و کل خاورمیانه!

شهباز نخعی

قهرمان بوکس ناگزیر است همواره آماده و مهیا برای مسابقه و شکست دادن مدعیان عنوان قهرمانی باشد وگرنه آن را از دست می دهد. قهرمانی که به جای رو در رویی با حریف به گوشهء رینگ بخزد و بخواهد او را به پرهیز از نبرد متقاعد کند، همان قدر نامعقول و مضحک است که رهبری بخواهد با «گفتگو» عنوان رهبری خود را محفوظ نگهدارد و آنگاه، اگر این رهبر قدرقدرت بی رقیب دنیا  هم باشد، یا ادعای آن را داشته باشد، کار از نامعقول و مضحک می گذرد و به فاجعه می انجامد؛ چنان که در سوریهء مظلوم و بی پناه انجامیده است.

جایگاه دولت روحانی و اعتدالیون

در دهلیز های قدرت حکومت اسلامی

رضا علوی

“اعتدالیون“ از پیوند اصلاح‌ طلبان و محافظه‌ کاران به وجود می آیند تا بتوانند در مقابل افراطیون سنگر خود را استوار حفظ نمایند. هرچند که شیوهء اعتدال ‌گرایی در برابر “افراط‌ گرایی” قرار می‌گیرد و مشی اصلاح‌ طلبی در برابر انقلابی‌ گری به تقابل می ایستد اما، در انتها، اعتدالیون برآیند ائتلاف محافظه ‌کاران معتدل و اصلاح‌ گرایان میانه در سپهر سیاست ایران هستند. براستی ویژگی های شیوهء “اعتدالی“ چیست و ”اعتدالیون“ چه کسانی هستند؟.. دولت روحانی در کجای ساختار قدر ت قرار دارد؟ مناسبات اش با بیت رهبری، روحانیون، سپاهیان و اصلاح طلبان چگونه است؟ چه بخش هایی از بلوک قدرت در پیشبرد امر توافق هسته ای همراه وی هستند و یا در تقابل با او قرار دارند؟ و با چه انگیزه هایی؟

«جنبش سکولار دموکراسی ايران»، که اکنون يکی از مؤسسان «مجمع سازمان های سکولار دموکرات ايران» نيز محسوب می شود، در روز 13 مرداد 1392، بوجود آمد. در آن روز، طی آخرين جلسهء «نخستين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران»، عده ای از حضار گرد هم آمده و بعنوان «هيئت مؤسس» تصميم گرفتند تا نهادی را با اين نام  پايه گزاری کنند. در همين جلسه اعضاء اولين «شورای دبيران جنبش» برگزيده شدند و نمودار تشکيلاتی جنبش نيز به تصويب رسيد. شورای دبيران بلافاصله، پس از انتخاب هيئت مشاورين خود، دست به کار نهائی ساختن اساسنامهء جنبش شده و با ايجاد «پايگاه رسمی جنبش» (که پيش روی شما است) اين اساسنامه را منتشر نمود.

 دفاتر ششگانهء جنبش

دفتر هماهنگی و اجرائی

دفتر اموری ادارای و مالی

دفتر انتشارات و تبليغات

دفترهماهنگی با سازمانها

دفتر مطالعات سياسی

دفتر عضويت و نمايندگی

آئين نامه

برگ تقاضای عضويت

 انديشگاه سکولار دموکراسی

آئين نامه (در دست اقدام)

هيئت امنا

  انديشکده ها

در فروردين ماه 1392 چند تن از معتقدان سکولار دموکراسی بر آن شدند تا، در 14 مرداد آن سال، که صد و هفتمين سالگرد انقلاب مشروطه ايران بود، با کمک مالی هوا داران سکولار دموکراسی در ايران، امکان گرد همائی گسترده ای را با نام «کنگرهء سکولار دموکرات ايران» فراهم آورند. بدين منظور سندی به نام«پيمان نامهء عصر نو» تهيه و بوسيلهء بيش از 150 تن از فعالان سياسی به امضاء رسيد و بر بنياد آن  «کنگره» در دو روز پيش از 14 مرداد در شهر واشنگتن برگذار شد. چند ماه پس از اين واقعه، با همرائی چند سازمان سياسی مختلف، نهادی با نام «مجمع سازمان های سکولار دموکرات ايران» بوجود آمد. اين «مجمع»، بر بنياد اساسنامهء خود، تصميم دارد که هر ساله، در 14 مرداد و سالگرد انقلاب مشروطه کنگرهء ساليانهء سکولار دموکرات های ايران را بر پا دارد.

بيانيهء تحليلی

جنبش سکولار دموکرسی ايران

اخبار گذشتهء جنبش

اعلاميهء جهانی حقوق بشر

و پيوند به يک ويدئو

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2013 ـ Iranian Secular Democracy Movement - Admin@isdmovement.com - Fax: 509-352-9630

 ((((((                        hhhhhhh