30 1 1392   19 20  2014                                      : ی         

   |     ϐ    |   Ә

ی  |      ϐ    |     ی ی ی ی ( ی Ә )

     |       ژ        |       

ی ی Ͽ

ی ی Ә

Ԙ

ی ی Ӑی (ی)  

یی

ی

یی ϡ ی ی ی ϝی ѡ ی ی ی ی . ی ییٔ . ی ی ϐ 35 ی یی ی ی! ی . ی یی Ͽ ǐ ی ی ǘ ǘ ی Ȑی ی ی ی ی ی ی. ǐ ی ی ی ی ی ی ی.

ی ی یی

Ԙ یϐی

ی یѡ ی ی ی ی ی ϐی ی . یی һ ی ی ی ی ی ی ی . ǐ یی ޻ ی ی ی޻ ی ی . ڡ یی ی ی ی ی ی .

ی ی ϐ

ی ی ی

Ә ی ی ј ی ی ی . ی ǻ ی Ә ی ی ی ی ی ǡ Ә ی ȁ.

 پيوند برای شنيدن و دانلود فايل صوتی با صدای سعيد بهبهانی

ی ی !

ی

ی ی . ی ǡ ی یی- ییی 28 1332 ی ی ی . ی ی ǡ ی 15 1342 ی ی ی یی یی ј ی ی .  Ӂی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ǡ ǐ ی ی ϐѐ ی ȁیی ی ی ی ی ی ی ی Ͽ

Ә ی ǘ Ԙ ی

ی

Ә ی ی ی یی ی یی Ӂ یی ی . ی ی ݘی یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ә . Ԙ یی ی ی ی یی ی Ә ی ی ی .

ѐ

یӡ ی یӡ یϐ ی ͘ ی ی ͘ی Ә ی ϡ Ӂی ی ی یی ی ѐ. ی ی ی یی ی ی "ʘǁ" ی ی . ی- ی " . Ә ی Ә ی ی .

ی ǁ   (1)     (2)

Ի ʡ ی

ј ی ی

ی

ی ѐ یی ی ی یی ی ی یϡ ی ی ی ی  ی ی ی !.. ی 22 ی ݡ ی ! ی ی ی ی ی Ԙ ی ǡ ی ی ! ی ی: ی ی ی ی ی Ϙ ی یی ی " ی ی" ی "یی یی" "ѐ ی ی" !

Әیی ی ییی ی ی

ی یی

Әی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی یی ی ی یʡ ی ی یی ͘ی ی ی ی ی یی ی. Әیی یی یی ی ی ʡ ی ی ی ییی ی.

ی ی

ی

ی ی ی. یѡ ی ی ی ی ی ی ǘی یی "ی" (͘ )  ی . ی ی یی ی ی ی ی ی ی : ی یی ی ی یی ی ی ԝی ی ی ی یϿ

ی

ی

ی ی ی ͘ ی یی ی ی ی یی ی ی ϡ јی ی ی یی ی یی ی یی ی юی ی ی ی یی ی یی ییی ی ی ʘی یѡ ی ی یی ѐ ی ی یʡ ی ی Ә ی ی ی ی ϡ !

ی ѐ یی юی ی ی

ی ی ی ǐ یی ی ی ǘ ی ی ی ѐ ی ی ی ی ی ǘ ǘی јی ی ی ϡ ی. ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ʐ ی ǘی ی ی ی ی ی Ԙی ی ی ѐ ی یی ی э ی ی ی ی ی Ӂ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ǐ یэ ی ѐ . یی!

ی یی ی 26 1392

* ی ی

* э یی

* یی ی ی یی

* یی ی ی ی

Ȑ!

ی ͘

ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی. ی ی یی یی ی ϡ ی ی ی ی یی ی ی ی یی یی ϡ ی ی ی ǘ ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی.

ʐ ی

ʐ: ی

ǁ ی ی Ә   ی ی ی . ی ݘ ی ǘ ی ϡ ی ی . ی ی ʡ ی . ю Ǎ ю ی Ә ی .

Ͽ

ی

ی 57 ی ی ی . ی () 17 ی ( ی ی ) ǁ 28 ی ی. ی یی ی ϡ ی یی ی ی یی یی .

ی ی ǘی ʻ

یϐ ی

یϐ ی ییی Ԙ ی ǘ ی ی ǘ . ی ϡ یϐ ی " ی ʝی" ی ی ی . ی ϡ یی یی ی ی یϐ ی یی ی Ԙ ییی ی ǘی . ی ی یی ѐ ϡ ȝ .

ی ѻ

ی ی ی ی ی یی ͘ یϡ ی ی ی ݘ . ی ی ǘی ϡ ϻ ی ی ј ʡ ی ی ی ی ی. یʝǁی یޝ .

ی

ی ی

ی ی : ی ی ی ی ʡ یی ی ی ی ی ی ی () ی یی ی یی یʡ ی ... ی Ԙ ǘ ʡ ی ی ѡ . ی ѐی ی ј .

Ș ǐ

Ԑ

ی

Ә ی

 تاريخچه

مقدمات

پيمان نامهء عصر نو

سايت نخستين کنگره

تصميم به ايجاد جنبش

 Ԙ 

نمودار تشکيلاتی

اساسنامه

شورای دبيران جنبش

شورای مشاوران جنبش

 دفاتر پنجگانه

دفتر هماهنگی و اجرائی

دفترهماهنگی سازمانها

دفتر اموری ادارای و مالی

دفتر انتشارات و تبليغات

دفتر مطالعات سياسی

  عضويت، شاخه، باشگاه

دفتر هماهنگی شاخه ها

آ

 

برگ تقاضای عضويت

 انديشگاه

دفتر مرکزی انديشگاه

آئين نامه ( )

هيئت امنا

  انديشکده ها

ی

ی

ی ی

 
              

2013 ـ Iranian Secular Democracy Movement - Admin@isdmovement.com - Fax: 509-352-9630

 ((((((                        hhhhhhh