خانه   |   آرشيو کلی مقالات |   فهرست نام نويسندگان و مطالب شان   |   آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت   |   جستجو  |    گنجينهء سکولاريسم نو

فهرست مطالب ماه ژوئن 2015

فهرست مطالب ماه مه 2015

فهرست مطالب ماه آوريل 2015

11 خردادماه 1394 ـ 1 ماه ژوئن 2015

صفحهء اول

سیاستی برای شکست داعش و ایران

تحلیل پولیتیکو از استراتژی آمریکا در خاورمیانه

راهکار بهينه

حمیدرضا رحیمی

اپوزيسيون به درد بخور کجا است؟!

دلسوز ايران

دیکتاتورهای بیمار روانی

جهانشاه رشيديان

13 خردادماه 1394 ـ 3 ماه ژوئن 2015

صفحهء اول

حفظ تماميت ارضی ايران؛

پيش شرط تحقق سکولار دموکراسی در ايران و منطقه

کوروش اعتمادی

شیعه باش یا بمیر!

سیاست‌ جمهوری اسلامی، شیعه کردن اهل سنت است

سعید آگنجی

اعتراض صدها ایرانی- کانادایی به بزرگداشت خمینی

مرکز اسلامی منطقه یورک

برگزار کننده‌ی بزرگداشت آیت‌الله خمینی بود

محمد تاج دولتی

اردوغان روزنامه «جمهوریت» را تهدید کرد

سايت راديو فردا

15 خردادماه 1394 ـ 5 ماه ژوئن 2015

صفحهء اول

کنگرهء سکولار دموکرات ها

و غياب نوانديشان مذهبی

اسماعيل نوری علا

دو کلمه با جوانان:

«الله اکبر» یا «شیر و خورشید»؟

محسن ذاکری

خانم صدراعظم؛ دست ژنرال السیسی را نفشارید!

عبدالکریم لاهیجی

از نرمش قهرمانانه تا کنگرهء سکولار دموکرات های ايران

الاهه بقراط و اسماعيل نوری علا

در برنامهء ياران عليرضا ميبدی

از چرا سکولار دموکراسی تا کنگره سکولار دمکرات ها

محسن بهزاد کريمی

در گفتگو با سعيد بهبهانی از تلويزيون ميهن

روسپی خانه ای مؤمن تر از کليسا!

18 خردادماه 1394 ـ 8 ماه ژوئن 2015

صفحهء اول

اردوغان؛ دیکتاتور کوچک، زیر سایه سکولارها

مهران امیراحمدی

بحران خاورمیانه، ایران و کردها

علی اصغر سلیمی

متن سخنرانی در پارلمان اروپا

خطر رویاروئی سیاسی در ترکیه
الیزابت اوزدالگا

ترجمه بابک مهرانی

دشواری گذار از استبداد به دمکراسی: نمونهء ترکیه

فيروز قرشی

چرا در کنگرهء سکولار دموکرات ها شرکت می کنم

فرهنگ قاسمی

در گفتگو با سعيد بهبهانی

اقتصاد ايران

شاهين فاطمی

در گفتگو با بيژن فرهودی

از عضویت در حزب مشروطه

تا همراهی و همکاری در جنبش سکولار دموکراسی

مهدی مفخمی

در گفتگو با سعيد بهبهانی

شما چند نفر چه می خواهيد؟

محمد نوری زاد

از «کلمات حمار»

حمیدرضا رحیمی

20 خردادماه 1394 ـ 10 ماه ژوئن 2015

صفحهء اول

همهء اختلافات در دنیا

پیتر دایزیکس

ترجمهء آريو شعبانی

آنچه که می تواند در انتظار رژیم اسلامی ایران باشد

منصور راستانی

روشنگریِ افشاگرانه و ترور شخصیت

مسعود نقره کار

مبارزه زنان مصری

برای دفاع از حق آزادی انتخاب نوع پوشش

نوژن اعتضادالسلطنه

22 خردادماه 1394 ـ 12 ماه ژوئن 2015

صفحهء اول

اپوزيسيون و سياست کشورهای غربی

اسماعيل نوری علا

سکولاريسم و حقوق بشر

گفت‌وگو با عمادالدين باقی

گفت‌وگوگران: محسن آزموده - علی ورامينی

پیوند سیاست‌های امپریالیستی حکومت اسلامی ایران

با ستمگری های آن در داخل

گفت ‌وگو با یاسین الحاج صالح، روشنفکر سوری

گفت‌وگوگر: فریدا آفاری

حساب هایی که درست از آب در نیامد!

شهباز نخعی

حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه

نگاهی به مانیفست انتخاباتی حزب

25 خردادماه 1394 ـ 15 ماه ژوئن 2015

صفحهء اول

اپوزيسيون و سياست کشورهای غربی

اسماعيل نوری علا

سکولاريسم و حقوق بشر

گفت‌وگو با عمادالدين باقی

گفت‌وگوگران: محسن آزموده - علی ورامينی

نگرانی

حمیدرضا رحیمی

27 خردادماه 1394 ـ 17 ماه ژوئن 2015

صفحهء اول

سکتاريسم؛ موتور محرکهء چرخهء جنگ در خاورميانه

حمید آقایی

پایان تحریم‌ها و فساد روزافزون

دکتر شاهین فاطمی

از حجاب اجباری و کنیز داری داعشی

تا افت برنامه های «افق»!

محسن ذاکری

آغاز فروپاشی «امپراتوری شیعه»

کاظم موافق

من، مطابق سفارش شما، دو متن را با هم مقايسه کرده ام!

بهزاد مشکور

اکثریت اصلاح‌ طلبان در واقع «استمرار طلب» هستند

گفتگو با عمار ملکی

گفتگوگر: عليرضا کيانی

چشم ‌انداز تغييرات دينی در ايران

(حدس‌هايی درباره‌ء سی سال بعد)

محمدرضا جلائی‌پور

نخود سیاه «اسلام زدایی» دولت اعتدال

آذر مدرسی

29 خردادماه 1394 ـ 19 ماه ژوئن 2015

صفحهء اول

ربط غيرمستقيم «مديريت نامتمرکز»

با «حل مسائل اقوام»

اسماعيل نوری علا

در آرزوی خاورمیانه‌ای خالی از جنگ

محمد ارسی

چرا دیگر نباید از رهبری میر حسین موسوی دفاع کرد؟

(دربارهء رهبری انقلاب ناتمام 1388 در ایران)
سام قندچی

دربارهء‌ انتخابات ترکیه درآستانهء‌ سالگرد جنبش سبز

بیانیه مشترک سه تشکل جمهوریخواه

1 تير ماه 1394 ـ 22 ماه ژوئن 2015

صفحهء اول

در راه «کنگرهء سکولار دمکرات های ایران»

اقبال اقبالی

شکست فاجعه بار ج.ا.!

شهباز نخعی

دموکراسی و شکل نظام
نوشتهء عضوی از

 «اتحاد برای استقرار آزادی و دموکراسی در ايران»

تلفات مذاکرات هسته ای بيت!

حمیدرضا رحیمی

3 تير ماه 1394 ـ 24 ماه ژوئن 2015

صفحهء اول

به برگزار کنند گان گرامی کنگرهء سوم

بهنام چنگائی

پی آمدهای شکست حزب عدالت و توسعهء ترکیه در منطقه

هوشنگ کردستانی

نکاتی پیرامون سیاست خارجی ایران

ن. نوری زاده

عامل بین المللی، سياست کشورهای غربی و اپوزيسيون

گفت و گوی راديو همبستگی در سوئد

با اسماعیل نوری علا از جنبش سکولاردمکراسی

در برنامهء آسیب شناسی اپوزیسیون حکومت اسلامی

5 تير ماه 1394 ـ 26 ماه ژوئن 2015

صفحهء اول

جنبش سياسی و برنامه های اجرائی

اسماعيل نوری علا

«اسلام کامل»، آلترناتيو خامنه ای

در برابر «اسلام سکولار»

اکبر گنجی

«مشکل» ما بزرگ تر از نواب صفوی و مؤتلفه است!

دلسوز ايران

8 تير ماه 1394 ـ 29 ماه ژوئن 2015

صفحهء اول

آزادی مذهب در فرهنگ ایرانی

شکوه میرزادگی

آیا مذهب می تواند در خدمت پیشرفت اجتماعی باشد؟

ژيلبرت اشکار

ترجمهء شهباز نخعی

پروژهء وحدت چپ و زمان نتیجه گیری رفیق شیدان وثیق

برزویه طبیب

Copy Shop

حمیدرضا رحیمی

 

11 ارديبهشت ماه 1394 ـ 1 ماه مه 2015

صفحهء اول

دعوای اصلی بر سر چيست؟

اسماعيل نوری علا

ضرورت اختراع اسلام دموکراتيک

اکبر گنجی

بریده باد..!

فرخ حيدری

تنها با گذر از رژيم اشغالگر!

جهانشاه رشيديان

ثروت، سرمايه و رانت

گفتگو با اسماعيل نوری علا
در برنامهء ياران ِ عليرضا ميبدی

بررسی  مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی

گفتگو با حسن اعتمادی و مازیار شکوری

در برنامهء تفسير خبر جمشيد چالنگی

14 ارديبهشت ماه 1394 ـ 4 ماه مه 2015

صفحهء اول

سودای تمام قدرت نزد سپاهیان

کوروش اعتمادی

در نقد انگاره‌های رایج تحول‌ طلبی
(نکاتی در حاشیه‌ی توافق هسته‌ای)
امین حصوری

پاسخ به جمعه گردی اين هفته

درويش رنجبر

ضرورت تعطیل کردن اجرای «اسلام»

اکبر گنجی

چرا ایران گرفتار استبداد شده است؟

حنیف یزدانی

ما تا آمریکا را جمهوریِ اسلامی نکنیم  دست بر نمی داریم!

حسن عباسی

برنامهء همصدائی برای روز کارگر

با حضور شکوه ميرزادگی، منصور اسانلو و عيسی بازيار

مدير برنامه: فرامرز فروزنده

خواستاری استعفای شاهزاده

در برنامهء فرامرز فروزنده تلويزيون انديشه

ثروت، سرمايه و رانت

گفتگو با اسماعيل نوری علا
در برنامهء ياران ِ عليرضا ميبدی

يارب مباد آنکه...

حمیدرضا رحیمی

16 ارديبهشت ماه 1394 ـ 6 ماه مه 2015

صفحهء اول

واکاوی سه کمپین

محسن بهزاد کریمی

اصلاح جمهوری اسلامی؛ امید یا فریب؟!

مجتبی واحدی

تکذیب واقعیت ها

 دکترهوشنگ طالع

چرا انحلال حکومت اسلامی حق ما ست؟

م. رضائی

18 ارديبهشت ماه 1394 ـ 8 ماه مه 2015

صفحهء اول

تفاوت های اسلاميسم در ترکيه و ايران

اسماعيل نوری علا

چرا علما از قانون می ترسند؟

مهدی جامی

وجدان ناآرام آقای اوباما!

شهباز نخعی

گزارش کنگرهء دکتر غلامحسین صدیقی

(چهارمین کنگرهء سازمان های جبههء ملی ایران

در خارج از کشور)

21 ارديبهشت ماه 1394 ـ 11 ماه مه 2015

صفحهء اول

اختلاف نظر در مسکو بر سر ایران

بیژن فرهودی

آیا سپاه کشتی نظام را با خود غرق خواهد کرد؟

کورش عرفانی

عناد ورزيدن با اصلاح طلبان هيچ کمکی نمی کند

درويش رنجبر

دلایل مخالفت من با هرگونه استبداد؛ چه سکولار و چه دینی!

مصطفی تاج زاده

چرا در سومين کنگرهء سکولار دموکرات ها شرکت می کنم

گفتگو با شکوه ميرزادگی

گفتگوگر: سعيد بهبهانی از تلويزيون ميهن

فايل تصويری       فايل صوتی

دربارهء سومين کنگره سکولار دموکرات های ايران

گفتگو با حسن اعتمادی

عضو کميتهء برگزاری کنگره

گفتگوگر: سعيد بهبهانی از تلويزيون ميهن

دربارهء کانون نویسندگان ایران در تبعید

گفتگو با مسعود نقره کار

گفتگوگر: مهدی فلاحتی در برنامهء « نهاد مدنی»

نامه ای به صدای امريکا!

فرستنده: سعيد از حومهء تهران

علاج واقعه

حمیدرضا رحیمی

23 ارديبهشت ماه 1394 ـ 13 ماه مه 2015

صفحهء اول

سپانلو، قايق سوار تهران به پياده روها پيوست

مانا نيستانی

در وصف نسلی که از اتوپیا آغاز کرد

و به نوستالژی رسید

حمید آقایی

شبکه‌های رژیم اسلامی در خارج از کشور

گفتگو با حسن داعی

گفتگوگر: مجید خوشدل

احتمال تعویض نعلین با پوتین

محسن بهزاد کریمی

ظریف و شیفتگان اش!

سرمقالهء سايت اخبار روز

وبلاگ ‌نویس سکولار ديگری در بنگلادش به قتل رسید

بی.بی.سی

25 ارديبهشت ماه 1394 ـ 15 ماه مه 2015

صفحهء اول

بعد از لغو تحريم ها منتظر معجزه نباشيد!

گزارش سخنرانی محسن رنانی در دانشکده اقتصاد

احتمال زمین لرزه در تهران، ضعیف یا حتمی؟

شهباز نخعی

گام دوم اعتراضات شروع شد

بيانيه جمعی از زندانيان سياسی زندان رجائی شهر

صد و چهل سالگی رسالۀ مدنیّه

محمد ارسی

چرا سکولار دموکراسی؟

گفتگو با محسن ذاکری

فايل تصويری       فايل صوتی

چرا در سومين کنگرهء سکولار دموکرات ها شرکت می کنم

گفتگو با شکوه ميرزادگی

گفتگوگر: سعيد بهبهانی از تلويزيون ميهن

فايل تصويری       فايل صوتی

دربارهء سومين کنگره سکولار دموکرات های ايران

گفتگو با حسن اعتمادی

گفتگوگر: سعيد بهبهانی از تلويزيون ميهن

28 ارديبهشت ماه 1394 ـ 18 ماه مه 2015

صفحهء اول

زندان اوین، همچون «جعبهء سیاه رژیم»

به بهانهء طرح تبدیل زندان اوین به پارک!

تقی روزبه

اصلاح طلبان، به عنوان سربازان ولایت فقیه
محمد خو
شامند

به نام توافق اتمی، با هدف تغییر رژیم

کورش عرفانی

اعلام برائت

حمیدرضا رحیمی

زندگی ایرانیان در رمان ایرانی

یک دروغ بزرگ است

گزارشی از: الاهه نجفی

بررسی اوضاع سياسی ايران و مقولهء مطالبه محوری

گفتگو با حسن اعتمادی

گفتگوگر: سوزی ياشار

تسليت به خانم ويدا حاجبی تبريزی

30 ارديبهشت ماه 1394 ـ 20 ماه مه 2015

صفحهء اول

تبعیض در مقابل عدالت

شکوه میرزادگی

بنیادگرایی اسلامی و سکولاریسم

پرویز دستمالچی

از سومين کنگره سکولاردموکرات ها تا مسئلهء اصلاح طلبی

گفتگو با اسماعيل نوری علا

گفتگوگر: رضا گوهرزاد ـ تلويزيون انديشه

دلائل پر شمار شدن مصاحبه فرماندهان سپاه چیست؟

پیک نت

1 خرداد ماه 1394 ـ 22 ماه مه 2015

صفحهء اول

حکومت اسلامی و جنازهء نويسندگان سکولار

اسماعيل نوری علا

داعش، پدیده ای گذرا یا ماندگار؟!

شهباز نخعی

ظریف، نمایندهء باهوش نظام؟

کامبيز قائم مقام

تسليت و همدلی

با آقايان حسن و کورش اعتمادی

اسلامی کردن جامعه، تنها گزینهء روی میز

سعید آگنجی

پیشبردِ سیاست بُرد- بُرد در منطقه اما نه برای مردم

محسن بهزاد کریمی

زمينه های سياسی کنگرهء سوم سکولار دموکرات ها

گفتگو با مهران اميراحمدی

عضو نهاد هماهنگی جنبش سکولار دموکراسی

فايل تصويری       فايل صوتی

4 خرداد ماه 1394 ـ 25 ماه مه 2015

صفحهء اول

چینی ها باید آزادی مذهبی داشته باشند!

رئیس جمهور چین

اطلاعیه پایانی چهل و سومین پلنوم

کمیتهء مرکزی حزب کمونیست کارگری

اطلاعیه پایانی پلنوم سی و چهارم

کمیتهء مرکزی حزب حکمتیست (خط رسمی)

زندان، آزادی، تبعيد، همراه با محروميت های مادام العمر

داستان احمد زيدآبادی

انتقاد!

حمیدرضا رحیمی

نود درصد جوانان کشور از اسلام و احکام آن فاصله گرفته‌اند

معاون سیاسی استاندار تهران

مطالبه مداری و آلترناتيو سازی

گفتگو با حسن اعتمادی

عضو نهاد هماهنگی جنبش سکولار دموکراسی

گفتگوگر: سوزی ياشار از تلويزيون شورای ملی ايران

6 خرداد ماه 1394 ـ 27 ماه مه 2015

صفحهء اول

ایران و فروپاشی از درون

امید طاهری

تجزيهء گام به گام درعراق به پيش مي رود

آريوبرزن داريوش

آن روز که انقلاب پیروز شد گریه می کردیم،

هنوز هم گریه می کنیم

مهرانگيز کار

جنگ هنوز هم برای اینها برکت است!

شاهین سرتیپی

8 خرداد ماه 1394 ـ 29 ماه مه 2015

صفحهء اول

 

 

 12 فروردين ماه 1394 ـ 1 ماه آوريل 2015

صفحهء اول

به ياد دكتر فريدون آدميت

کریم قصیم

پيرامون سرنگونی رژیم اسلامی

در گفتگو با زنده ياد نادر نادرپور

گفتگوگر: علی ليمونادی در تلويزيون ايرانيان

نسل جوان و چالش هايش

گفتگو با محسن بهزاد كريمي و مهران جنگلی

گفتگوگر: سيروس ملکوتی از تلويزيون

قراره، تا مردم حواسشون به سفرها و سیزده بدر است،

توافقی اعلام بشه!

بخشی از نامهء «سعيد از حومهء تهران»

زندگی در قلمروی مرگ

محمدرضا پورشجری (سیامک مهر)

 14 فروردين ماه 1394 ـ 3 ماه آوريل 2015

صفحهء اول

نظريه های فقهی در خدمت منافع متغير دينکاران

اسماعيل نوری علا

هر دو حق دارند!

شهباز نخعی

ايران: قدرت بزرگ منطقه ای يا کشوری منزوی و مطرود؟

مرتضی نگاهی

تکليف خودمان را با هم روشن کنيم

مهدی جلالی

 17 فروردين ماه 1394 ـ 6 ماه آوريل 2015

صفحهء اول

«مصدق حکومت اسلامی؟» مصدقی ها کجا هستند؟

مجتبی واحدی ـ تکه ای از يک مقاله

تعهدات ایران از زبان ظريف

گزارش راديو زمانه

شرح دست آوردهای لوزان

محسن بهزاد کریمی

«تبریک» و «حمایت از تنش زدایی دولت روحانی»

پيام جمعی از کنشگران سیاسی

نتیجه مذاکرات: شکست قطعی خامنه ای

حشمت طبرزدی

گزارش مخصوص و مصور فدوی از لوزان

حمیدرضا رحیمی

 19 فروردين ماه 1394 ـ 8 ماه آوريل 2015

صفحهء اول

در جبههء ملی ايران چه می گذرد؟

مهندس کورش زعيم

در گفتگوی اختصاصی با اسماعيل نوری علا

اينجا هیچ‌ کس نمی‌خواهد

سفره‌ای که انداخته شده جمع شود!

گفتگو با عیسی‌خان حاتمی

گفتگوگر: يوحنا نجدی

قاسم سلیمانی: تروریست یا قهرمان؟

حشمت طبرزدی

توافق آنها، توقع ما!

اقبال اقبالی

جرعه‌ای بزرگ از جام زهر دوم

محمدرضا نيکفر

مقاومت ملت ایران،

گزینه‌های آمریکا را ناکارآمد ساخت!

سرلشکر محمدعلی جعفری

دربارهٔ توافقِ ایران و کشورهای پنج بعلاوهء يک

بیانیهٔ حزب تودهٔ ایران

 21 فروردين ماه 1394 ـ 10 ماه آوريل 2015

صفحهء اول

تفاهمی در غياب نمايندگان واقعی ملت ايران!

اسماعيل نوری علا

یازده پرسش و پاسخ صریح در بارهء تفاهم نامه

احمد تاج الدینی

کاپیتولاسیون هسته ای و استقلال طلبی ملایان

کوروش اعتمادی

اینکه به بنده و دیگران تبریک می‌گویند، بی معنی است!

گزارش بی.بی.سی از سخنرانی خامنه ای

لوزان، پل پیروزی

ابراهيم نبوی

 24 فروردين ماه 1394 ـ 13 ماه آوريل 2015

صفحهء اول

قمار هسته‌ای و تلاش برای پاک کردن حافظهء يک ملت

ژاله وفا

سرکشيدن جام زهر با نرمشی قهرمانانه!

(بمناسبت امضاِ موافقت نامهء 24 نوامبر 2013)

دکتر حسن کيانزاد

مذاکره، مذاکرات اتمی، راه حل؟ شما بگویید!

فرهنگ قاسمی

راحتی خيال از بابت حقوق بشر

حمیدرضا رحیمی

 28 فروردين ماه 1394 ـ 17 ماه آوريل 2015

صفحهء اول

گل سوریه و سبزهء یمن!

شهباز نخعی

همهء آن چیزهائی که دوست دارید

درباره ی «چپ های دموکراتیک» بدانید ولی نمی دانید!

کاوه دارالشفاء

شاد باش موفقیت موقت مذاکرات اتمی لوزان به مردم ایران

جبهه ملی ایران

 31 فروردين ماه 1394 ـ 20 ماه آوريل 2015

صفحهء اول

ستاد جلادان اسلامی رد گم می کند!

در حاشیه جنگ تبلیغاتی میان آل خمینی و آل سعود

محسن ابراهیمی

مانيفست «استراتژى جنبشى»

زمينه سازی برای ايجاد

شورای دمکراسی خواهان در خارج کشور

تهيه کننده: شوراى مركزى جبههء دموكراتيك ايران

ملت دست بسته؟

حمیدرضا رحیمی

 4 ارديبهشت ماه 1394 ـ 24 ماه آوريل 2015

صفحهء اول

ما و نهادهای مدنی خارج کشور

اسماعيل نوری علا

توصيه به گفتگو

گفتگو با محمد رضا نیکفر

به دعوت نشریه «میهن»

گرایشات درونی جمهوری خواهان ایران

اکبر سیف

تعویض بمب اتم با بیمه نامه!

محمد هادی

اين تازه اول عشق است!

آريوبرزن داريوش

بررسی نتیجه و دستاوردهای مذاکرات لوزان

گفتگو با حسن اعتمادی و مازیار شکوری

در برنامهء تفسير خبر جمشيد چالنگی

تفاهم لوزان، سخنان خامنه ای

و سومين کنگرهء سکولار دموکرات ها

گفتگو با کورش اعتمادی

گفتگوگر: سعيد بهبهانی از تلويزيون ميهن

کشنده تر از جام زهر!

گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

گفتوگر: مهدی فلاحتی در برنامهء صدای امريکا

دربارهء تفاهم نامه

الاهه بقراط ـ اسماعيل نوری علا

در برنامهء ياران با مديريت عليرضا ميبدی

 7 ارديبهشت ماه 1394 ـ 27 ماه آوريل 2015

صفحهء اول

پیرامون مسئلهء هژمونی

(بحثی در گفتمان جنبش چپ)

کریم قصیم

چگونه می شود دیکتاتور ها را شناخت؟

اشکبوس طالبی

شفافیت: خبر ایران و  گروه های لابی در واشنگتن
سام قندچی

آزمون سراسری

حمیدرضا رحیمی

 9 ارديبهشت ماه 1394 ـ 29 ماه آوريل 2015

صفحهء اول

بیدادی کم نظیر برکارگران، در تاریخ ایران

شکوه میرزادگی

جایگاه در شاخص شادی و رضایت!

شهباز نخعی

قطعنامهء تشکل ها و نهادهای مستقل کارگری 
به مناسبت اول ماه مه

فرازهائی از فراخوان «تشکل‌های صنفی فرهنگیان»

برای اعتراض سراسری معلمان، در هفدهم اردیبهشت

آيا «بود و نبود تحريم ها» به سود «مردم ايران» است؟

در برنامه ای از مهدی فلاحتی

 

© 2010 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fax: 509-352-9630

999

create counter