خانه   |   آرشيو کلی مقالات |   فهرست نام نويسندگان و مطالب شان   |   آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت   |   جستجو  |    گنجينهء سکولاريسم نو

فهرست مطالب ماه مارچ 2015

فهرست مطالب ماه فوريه 2015

فهرست مطالب ماه ژانويه 2015

11 اسفند ماه 1393 ـ 2 ماه مارس 2015

صفحهء اول

مشترکاتی با احزاب کردی؟

محسن ذاکری

چند کلمه در مورد سکولاريسم امروز
سام قندچی

سکولار دمکراسی و ایرانیان خارج از کشور

(در چگونگی نیروهای سیاسی)

کامبیز باسطوت

ما وکیل دادگستری هستیم!

بيانيهء عده ای از وکلای دادگستری ايران

در آستانهء نتيجه گيری از مذاکرات هسته ای

نامه سرگشادهء جبههء ملی  به ریاست جمهوری

اپوزیسیون انحلال طلب و

ایران ِ آمادهء رسیدن به سکولار دموکراسی

گفتگو با اسماعيل نوری علا

گفتگوگر: سعيد بهبهانی از تلويزيون ميهن

سخنان سحر بهشتی (خواهر ستار بهشتی)

در مراسم خاکسپاری پدرش

«واژه خانه»
مجموعهء گفتارهائی کوتاه از اسماعيل نوری علا

اين جمعه: دربارهء حکومت، دولت، ايالت
فايل صوتی از برنامهء عليرضا ميبدی در راديو همراه

استقلال وکلا و کانون وکلا در چنگال نظام اهریمن

گفتگو با محمد رضا روحانی

گفتگوگر: سعيد بهبهانی از تلويزيون ميهن

قتل يک سکولار دموکرات ديگر به دست اسلاميست ها

راه و روش زن بودن در «دولت اسلامی»

سايت صدای آلمان

13 اسفند ماه 1393 ـ 4 ماه مارس 2015

صفحهء اول

زمان تصمیم

(در بارهء روند شکل دهی تشکل بزرگ چپ)

شیدان وثیق

تراژدی یا ملودرام؟!

فرهاد عاصمی

عجیبا!، غریبا!، شگفتا!

شهباز نخعی

روس‌گرایان ایرانی، همچنان غرق در تخیلات!

گفتگو با ابراهیم اصغرزاده

گفتگوگر: مسعود کاظمی

15 اسفند ماه 1393 ـ 6 ماه مارس 2015

صفحهء اول

اپوزيسيون ما با کدام دشمن مبارزه می کند؟

اسماعيل نوری علا

وظايف ما در صورت «توافق» پیرامون برنامهء هسته ای

کوروش اعتمادی

ايدئولوژی و جعل تاريخ

عمادالدين باقی

ولی فقیه موسیقی ‌شناس و شوخی ‌های آقای وزیر

کاوه کوهیار

مذاکرات اتمی و حقوق بشر

با حضور حسن اعتمادی و هوشنگ اميراحمدی

برنامهء «تفسير خبر تلويريون ايران فردا ـ از جمشيد پالنگی

دربارهء مذاکرات هسته ای و فقدان نقش اپوزيسيون

گفتگو با اسماعيل نوری علا

در قسمت اول برنامهء ياران ـ عليرضا ميبدی

چهره خانه، فصل 1 ـ محمود اعتمادزاده (به آذين)

بخش ششم ـ 11 اسفند 1393

يوتيوب     دانلود

در گفتگو با عليرضا ميبدی

برنامهء «نگاه» از تلويزيون ايران فردا

16 اسفند ماه 1393 ـ 7 ماه مارس 2015

صفحهء اول

زن ایرانی و قهرمان استورهء سیزیف!

شکوه میرزادگی

حبس خانگی؛ درد و رنج مصدق

مرتضی کاظمیان

قمار سیاسی!

شهباز نخعی

18 اسفند ماه 1393 ـ 9 ماه مارس 2015

صفحهء اول

این همانی مذاهب تک خدایی و ایدئولوژی های انقلابی
در وصف انقلابی که فصل جدیدی در انقلاب های سیاسی گشود

حمید آقایی

در خصوص ملی ‌- مذهبی‌ ها

درويش رنجبر

تقاضای تغيير!

حمیدرضا رحیمی

گذشت زمان، نکبت اين انقلاب را بیشتر نشان می دهد

محمدعلی مهرآسا

20 اسفند ماه 1393 ـ 11 ماه مارس 2015

صفحهء اول

دلایل شکست مدرنیته در ایران و جوامع مسلمان

گفتگو با مهدی مظفری

گفتگوگر: خبرنگار سايت ايران و جهان

ماه عسل صد ساله به پایان رسید

جعفر محمدی

فرهنگ استبدادی و بلوغ جامعهء مدنی
با نگاهی به اعتراضات معلمان

نسرین هزاره مقدم

آيت الله يزدی رئيس مجلس خبرگان شد

ملاحظاتی در مورد «پس از خامنه ای»

ای ميل وارده

22 اسفند ماه 1393 ـ 13 ماه مارس 2015

صفحهء اول

سکولاريسم و سنجهء شکل گرفتگی نهاد مذهب

اسماعيل نوری علا

خامنه ای و اوباما در قايق بی تصميمی!

شهباز نخعی

ترکيه در دو چهره

آريوبرزن داريوش

در آستانهء برگزاری کنگره وحدت چپ

و پايان مرحلهء مقدماتی پروژهء بزرگ وحدت چپ

ميزگرد نشريهء اخبار روز

دربارهء تخريب آثار باستانی بوسيلهء اسلاميست ها

و انتخابات مجلس خبرگان

گفتگو با اسماعيل نوری علا

در برنامهء ياران ـ عليرضا ميبدی

بيرون و درون نظام

گفتگو با کورش اعتمادی

در برنامهء سعيد بهبهانی در تلويزيون ميهن

«چهره خانه»
خاطرات اسماعيل نوری علا از چهره های مطرح زندگی اش
فصل اول کامل در هفت بخش:

دربارهء محمود اعتماد زاده و زمانه اش
 در سه صورت يوتيوب ـ دانلود ـ فايل صوتی

يا ابوالفضل! ممد عصبانی رییس شد!

ف.م.سخن

25 اسفند ماه 1393 ـ 16 ماه مارس 2015

صفحهء اول

برداشتی باژگونه از اهداف و ماهیت

جنبش سکولار دمکراسی

کورش اعتمادی

سيزده هزار نفر در زندان‌های حکومت سوریه

زیر شکنجه کشته شده‌اند

گزارش راديو فردا

نامه به دولت فخيمهء کانادا

دربارهء «درگذشت دولتی!»

حمیدرضا رحیمی

اخبار جاريه در آیینهء اشعار، امثال و کنایات رايجه 
محمدرضا روحانی

رواج فالگيری و کف بينی و رمالی و دفع بلا در افغانستان

گزارشی از کابل

دربارهء کنفرانس برلين

با حضور شادی امين و يوسفی اشکوری

در برنامهء «رو در رو» ی تلويزيون «من و تو»

27 اسفند ماه 1393 ـ 18 ماه مارس 2015

صفحهء اول

کارت نوروزی به زندان اوين

مجيد نفيسی

جايزه نوروز بنياد ميراث پاسارگاد، اهدا می شود به

بهترين شخصيت ها و بهترين نهاد غيردولتی سال

رابطۀ فاشیسم و عقل ستیزی، از نگاه لوکاچ

ناصر اعتمادی

به تعلیق وکالت نسرین ستوده پایان دهید!
اعلاميهء شماره 14

از عده ای از وکلای دادگستری ايران در تبعيد

رآی دادگاه تجدید نظر

در مورد مجازات مالی تریتا پارسی و نایاک

حسن داعی

حداکثر سه درصد از پنج میلیون مهاجر ایرانی

جزو اپوزیسیون فعال اند

حسن قشقاوی، معاون وزیر امور خارجه ایران

3 فروردين ماه 1393 ـ 23 ماه مارس 2015

صفحهء اول

آشنائی با ساختاری جديد برای

جنبش سکولار دموکراسی ايران:

اعلام تشکيل «نهاد هماهنگی جنبش»

سکولاریسم و دین از دید هابرماس

وحید وحدت حق

مسئول مستقیم سرنوشت دردناک یونس ها!

شهباز نخعی

تراژدی سوریه و شرم تاریخی ما

عمار ملکی

سخنی چند به ياد محمود راسخ افشار

مهدی خانبابا تهرانی

پیام به تلاشگران برای حق کار دگراندیشان

نسرین ستوده

نامه به عمو نوروز باستانی عزیز!

علی رضا رضائی

نظر و تحشيه!

حمیدرضا رحیمی

روحانيون مردم را به عزاداری در ایام نوروز فراخواندند!

اخبار جاريه در آیینهء اشعار، امثال و کنایات رايجه (2) 
محمدرضا روحانی

5 فروردين ماه 1394 ـ 25 ماه مارس 2015

صفحهء اول

تهدید به سرکوب / تهدید به تبعید!

حشمت طبرزدی

مصاف مستقیم - سخن آخر

خشايار ديهيمی

آنچه کمبود ما است

مجيد آزادنيا

دهکدهء جهانی، اسلام و بحران هم سایه گی

اکبر کرمی

پیام نوروزی سازمان جوانان پان ایرانیست

7 فروردين ماه 1394 ـ 27 ماه مارس 2015

صفحهء اول

تجاوز جمهوری اسلامی در منطقه محکوم است

بیانیهء جمعی از زندانیان سیاسی رجایی شهر

آیندهء ما و الگوی اتحادیه های سیاسی

کوروش اعتمادی

از حمله عربستان تا مقالهء جان بولتون در نیویورک تایمز

گفتگو با محمد رضا روحانی

گفتگوگر: سعيد بهبهانی در تلويزيون ميهن

خنده بر شوکت سی و شش ساله؟

حمیدرضا رحیمی

13 بهمن ماه 1393 ـ 2 ماه فوريهء 2015

صفحهء اول

پرونده ای به قطر بیست سانت 
پیرامون جلسات بازجوئی دکتر ابراهیم یزدی

ن. نوری زاده

ما موش‌ها!

فاضل غیبی

«ترور شخصيت ِ» نافرجام

با اشاره به مورد خليل ملکی

مسعود نقره‌کار

ضعف تأليف

حمیدرضا رحیمی

دربارهء کتاب «فاجعهء سينما رکس»

گفتگو با محمود مرادخانی

گفتگوگر: سعيد بهبهانی از تلويزيون ميهن

15 بهمن ماه 1393 ـ 4 ماه فوريهء 2015

صفحهء اول

امامت خمينی بر داعشی‌گری و بوکوحرامی؟

محمد جعفری

بدون رعايت حقوق بشر و دمكراسى

از امنيت پايدارخبرى نخواهد بود

نامه ای  به رئيس جمهور ‫آمريكا

حشمت الله طبرزدی

همان یک ‏بار که تصدی کردم

برای هفت پشت‏ ام کفایت می‏ کند

گفتگو با ابوالحسن بنی‌صدر

از وبلاگ کافه ناصری

نقطهء آغاز مبارزهء امام

مخالفت با انقلاب سفيد شاه بود!

هاشمی رفسنجانی

17 بهمن ماه 13932 ـ 6 ماه فوريهء 2015

صفحهء اول

در سوک درگذشت محمود راسخ افشار

يک چهرهء مستقل سياسی

ضرورت صف بندی جدید در اپوزیسیون جمهوری خواه

محمود راسخ افشار

منافع ملی؛ ابهامات و خطرات

اسماعيل نوری علا

تفسير خبر ـ برنامه ای از حمشيد چالنگی

با شرکت حسن اعتمادی ـ سعيد قاسمی نژاد

در تلويزيون ايران فردا

چرا آزادی بيان

از نظر قانونی و جامعه‌ شناسی محدوديت ندارد

جلال ايجادی

دکتر سروش و تفسير آيهء دوازده سوره انفال!

ف. م. سخن

روایت ندامت يک امريکائی از اعتماد به خمینی

کامبیز فتاحی

20 بهمن ماه 1393 ـ 9 ماه فوريهء 2015

صفحهء اول

مثلث شوم علیه کارگران و کمونيست ها

در انقلاب پنجاه و هفت

محسن ابراهیمی

نسل جوان مرا بچشم دیگری می ‌بیند!

گفتگو با شاهزاده رضا پهلوی

گفتگوگران: از روزنامه فیگارو

جامعهء ایران و انقلابی دیگر

گفتگو با کورش زعیم

گفتگوگر: فیروزه رمضانزاده

انديشيدن به راهکارهای استراتژیک

ريموند رخشانی

از فرمايشات آيت الله جنتی در نماز جمعهء تهران

حمیدرضا رحیمی

ایران پرچمدار حقوق بشر در جهان است!

معاون قوه قضائیه

22 بهمن ماه 1393 ـ 11 ماه فوريهء 2015

صفحهء اول

نگاهی به درون؛ به مناسبت بیست و دوم بهمن

بيانيه ء نهضت مقاومت ملی ايران

درس های تلخ انقلاب

علی اصغر رمضانپور

ضرورت تشکيل ارتش ملی ایران

حمیدرضا برهانی

قدر شناسی مسعود رجوی یا..؟  قسمت 1 و 2
کریم قصیم

24 بهمن ماه 1393 ـ 13 ماه فوريهء 2015

صفحهء اول

آلترناتيوهای ديروز و امروز و فردا

اسماعيل نوری علا

خاطره پردازی درسالگرد انقلاب

اسماعيل نوری علا ـ علی ميرفطروس

در گفتگو با عليرضا ميبدی

در برنامهء «ياران» از تلويزيون پارس

دربارهء سوسيال دموکراسی

اسماعيل نوری علا در گفتگو با مهدی ذوالفقاری  

در مجموعه برنامهء های «آزادی و عدالت اجتماعی»، در راديو پويا

چهره خانه، فصل 1 ـ محمود اعتمادزاده (به آذين)

بخش چهارم:  يوتيوب     دانلود

اسماعيل نوری علا در گفتگو با عليرضا ميبدی

برنامه ای از تلويزيون ايران فردا

ابداع گری اخیر اکبر گنجی

در حوزهء سیاست: «اسلام سکولار» است!

کوروش اعتمادی

انقلاب ايران و خاورميانه:

سرنوشت جوامع بی‌پرسش

جمشيد چالنگی

دولت پایندهء عشق

شکوه میرزادگی

علل جذابيت کالای اسلامگرایان

شهلا شفیق

دربارهء نقش بازرگان در استقرار حکومت اسلامی

طوس طهماسبی

27 بهمن ماه 1393 ـ 16 ماه فوريهء 2015

صفحهء اول

معمای انقلاب ایران؟

مهرداد درویش پور

مشکل ایران پیش از آنکه سیاسی باشد،

اجتماعی و فرهنگی است!

محمدعلی مهرآسا

معضل فرهنگی تازه..!

حمیدرضا رحیمی

سر گاو هسته ای در خمره ولایت!

شهباز نخعی

قدرشناسی مسعود رجوی یا انتقام کشی؟

قسمت سوم

کریم قصیم

29 بهمن ماه 1393 ـ 18 ماه فوريهء 2015

صفحهء اول

آیا انسان حیوانی سیاسی است
یا سیاست از انسان یک حیوان می سازد؟

حمید آقایی

«شرایط عینی» و «وظیفۀ تبعیديان»

احمد سخائی

چهره خانه، بخش پنجم از فصل اول

آشنائی با محمود اعتمادزاده (به آذين)

يوتيوب     دانلود

امروز دلم بدجوری گرفته

پوريا از ايران

ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ از ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻋﻈﺎﻡ!

ﻣﺎﺷﺎﺍﻟﻠﻪ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﻮﺍﻋﻈﯿﻦ

1 اسفند ماه 1393 ـ 20 ماه فوريهء 2015

صفحهء اول

شروط و موانع آلترناتيوسازی

اسماعيل نوری علا

وکيل مستقل، دادبان ِ آزادی است!

گفتگو با محمدرضا روحانی

گفتگوگر: همنشين بهار

ایران ، تحریم ها و شرایط امروز نظام اهریمن

گفتگو با حسن اعتمادی

گفتگوگر: سعيد بهبهانی از تلويزيون ميهن 

فيلم جعفر پناهی و مشکل اپوزيسيون

گفتگو با اسماعيل نوری علا و علی ميرفطروس

گفتگوگر: عليرضا ميبدی در برنامهء ياران تلويزيون پارس

دست از این همه اعدام بردارید و توبه کنید!

کورش زعیم

چه کسی ملت ایران را تحقیر کرده است؟

وحيد آبان

نامه ای به علی خامنه ای

یاسمین ک. (آلمان)

جاهل ها ولات ها؛ درانقلاب و در حکومت

مسعود نقره کار

 سکولاریسم اسلامی رفسنجانی!

شهباز نخعی

اطلاعيهء تلويزيون ديدگاه

4 اسفند ماه 1393 ـ 23 ماه فوريهء 2015

صفحهء اول

فرصت تشکیل «ابتکار گلوبال برای سکولاریسم»
سام قندچی

تاريخ و قضاوت تاريخی

محمد جعفری

بازی، بعد از اوباما

کوشان ماد

هارگيری!

حمیدرضا رحیمی

دربارهء « فقر»

جهانشاه رشيديان

6 اسفند ماه 1393 ـ 25 ماه فوريهء 2015

صفحهء اول

نافرجامی ایدئولوژی در بهم پیوستگی ملی

کوروش اعتمادی

به بهانهء فرارسيدن سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری
بيانيهء وکلای دادگستری در تبعید

بگذار هرچه می نامند، بنامند!

فرهاد جعفری

تدارکات آمريکا برای شکست احتمالی گفتگوهای هسته ای

آريوبرزن داريوش

عصب‌شناسی امر اجتماعی:

مورد عجیب «کودکان سازمانی‌ شده»

احسان سنائی

روابط رومانتیک آیات عظام با یکدیگر

( نمایشنامه ای در 3 پرده و 4 نیم پرده)

نوشتهء علی سجادی

8 اسفند ماه 1393 ـ 27 ماه فوريهء 2015

صفحهء اول

شرايط موافق و ناموافق

برای استقرار سکولاريسم در ايران

اسماعيل نوری علا

برای این جغرافیای پر آشوب،

چشم انداز دیگری هم هست!

بهزاد کریمی

بازی آخر یا پایان بازی؟

شاهین فاطمی

به صراحت اعلام می کنم که دولت به قم نیاز دارد!

حسن روحانی

به آيت الله ها چه مربوط است؟

سام قندچی

در حمایت از خواست‌های معلمان، پرستاران و کارگران

اطلاعیهء کانون نویسندگان ایران

چهرهء جديد سايت تلويزيون ميهن

 11 دی ماه 1393 ـ 1 ماه ژانويهء 2015

صفحهء اول

سال نو، و فرصت صحبت

اسماعيل نوری علا

سال نوی جهانی و حسرت آزادی های آشکار

شکوه میرزادگی

اقتصاد ايران و جهان در سال 2014

برنامهء اختصاصی تلويزيون من و تو

با حضور شاهين فاطمی و فريدون خاوند

تهيه کنندگان: شيدا هوشمندی ـ سام غفارزاده

آيندهء مذاکرات اتمی در 2015

مصطفی هجری

ترس ها پشت دیوار ولایت فرو می ريزند

حمید آقایی

 13 دی ماه 1392 ـ 3 ماه ژانويهء 2015

صفحهء اول

اسلام، سکولاریسم، جنگ، مدرنیته و زنان

گفتگو با «آدونیس»

گفتگوگر: ایریس رادیش ـ مترجم: بابک نصیری

خانواده سالم و برابری زن و مرد

محسن ذاکری

283 پيشنهاد حقوق بشری ملل به حکومت اسلامی!

ترجمهء کارگروه پروژهء

«همهء حقوق ‌بشر، برای همه در ایران»

نیمی از جمعیت ایران با مسائل قضائی درگیر هستند

الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئيس جمهور

اين گفتگو را هم ببينيد!

حسين عليزاده ـ در فيس بووک

براندازی یا تداوم نظام؛ ترس از تغییر

چرا موسوی و کروبی برانداز نیستند

نیک آهنگ کوثر

آشفتگی در تبین هدف و هویت،

سرگردانی در عمل

حمید حمیدی

 15 دی ماه 1393 ـ 5 ماه ژانويهء 2015

صفحهء اول

بیانیهء اعضای شورای مرکزی جبههء ملی ایران

چند پرسش از  شورای مرکزی جبههء ملی ایران

هوشنگ چاردهی

مرامنامهء حزب جديد «ندای ايرانيان»

برگرفته از «ايسنا»

چرا حسن روحاني به دنبال رفراندوم است؟

مثلث آنلاین

پژوهشی در سن و سال آيت الله جنتی

حمیدرضا رحیمی

 17 دی ماه 1393 ـ 7 ماه ژانويهء 2015

صفحهء اول

آيا همه پرسی در جمهوری اسلامی ممکن است؟

مجيد محمدی

بيانيهء نهضت مقاومت ملی ايران

در سی و ششمين سالگرد نخست وزیری دکتر بختیار

دربارهء همگرایی‌های پایدار و ناپایدار

مسعود اسماعیلو

چيستی و هدف همگرایی پایدار ایرانیان

آرش برومند

جهاد گرانِ سایبری

جهانشاه رشيديان

تفسير خبر ـ برنامه ای از جمشيد چالنگی

با شرکت کورش اعتمادی ـ مازيار شکوری

در تلويزيون ايران فردا

در غم بزرگ درگذشت پروانه میلانی

مادران پارک لاله

عاشقِ آوازخوانِ داد

در سوگِ هوشنگِ‌ عیسی بیگلو

 19 دی ماه 1393 ـ 9 ماه ژانويهء 2015

صفحهء اول

اين خونی است که در پاريس

از پيکر آزادی انسان جاری شده

پيوند سرای نويسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دموکرات ايران

آزادی باز قربانی داد

شکوه ميرزادگی

ما محتاج انقلابی مذهبی هستيم!

بخشی از سخنان اخير السيسی، رئيس جمهور مصر، در الازهر

سکوت در برابر جنایت، همدستی با جنایتکاران است

جمشيد فاروقی

تفسير خبرهای 19 دی ـ برنامه ای از جمشيد چالنگی

با شرکت حسن اعتمادی ـ محمدرضا حيدری

در تلويزيون ايران فردا

تروریسم سپاە قدس در خارج از ایران

برنامه ای از تلويزيون من و تو

نشانی های آينده ای آرزوئی

اسماعيل نوری علا

راه های همه ‌پرسی برای تغيير قانون اساسی

برگرفته هائی از گفتگو با هاشمی رفسنجانی

گفتگوگر: خبرنگار نشريهء قانون

ما ملت ایران باید تصمیم بگیريم

حشمت الله طبرزدی

 22 دی ماه 1393 ـ 12 ماه ژانويهء 2015

صفحهء اول

جنگ ارزش‌ها: بربریت علیه مدنیت

فرهنگ قاسمی

داعش سنی و داعش شیعه هردو یک راه راطی می کنند

حشمت اله طبرزدی

برادران در پاریس

حمیدرضا رحیمی

بازتاب شیعه گری در نگرش «روشنفکران» ایران

سعید کرامت

 24 دی ماه 1393 ـ 14 ماه ژانويهء 2015

صفحهء اول

یادداشت دربارهء کشتار «شارلی ابدو»

اسلاوی ژیژک

برگردان از یاسر گلی

آقایان، تاریخ را نمی توانید بکشید!

شکوه ميرزادگی

چالش دین و دولت در ایران

کوروش اعتمادی

بازهم کنفرانس وحدت مذاهب اسلام در تهران!

محمد علی مهرآسا

اعلام جنگ تروریست های بنیاد گرا محکوم است

بیانیهء جمعی از زندانیان زندان گوهردشت

هشدار به وزارت خارجه

نامه ای از کورش زعیم

خروج از تنگنا

محمد نوری زاد

 26 دی ماه 1393 ـ 16 ماه ژانويهء 2015

صفحهء اول

«شارلی ابدو» و همپوشانی آزادی و اختيار

اسماعيل نوری علا

ترور در پاریس و پیامد های آن

گفتگو با اسماعیل نوری علا و علی جوادی

گفتگوگر: محمود احمدی

از برنامهء تلويزيونی «رو در رو»

از ترورهای پاریس تا مسئولیت ما

گفتگو با حسن اعتمادی

گفتگوگر: سعيد بهبهانی از تلويزيون ميهن

اسلام‌هراسی: «فوبيا» يا ترسی معقول و منطقی؟

مسعود نقره‌کار

شارلی، شیخ حارث النظاری، و استبداد زیر پرده دین

همنشين بهار

کاربرد استراتژی «ذوب کردن»

هوشنگ اميراحمدی

گاوها و مقدسات!

ايراندخت دل آگاه

نامهء سر گشاده به آقای عبدالعلی برومند

جمال درودی؛ عضو شورای مرکزی جبههء

29 دی ماه 1393 ـ 19 ماه ژانويهء 2015

صفحهء اول

برگزاری مراسم روز جهانی «وکلای در خطر»

در شهر نورنبرگ آلمان

بيانيهء شمارهء 11 چند تن از

وکلای پايه يک دادگستری

چرا لائیسیته یا سکولاریسم؟

محمد حسین صدیق یزدچی

روايت «آرمان ‌خواهان چپ سال‌های پنجاه»

معرفی يک کتاب

علیرضا بهتویی

گردهمایی کبريت های بی خطر!

احسان مهرابی

برای جلوگيری از سرگيجه

حمیدرضا رحیمی

با لامپ های سوخته نمی توان

اتاق اپوزیسیون را روشن نمود!

(مطالبی خطاب به شاهزاده رضا پهلوی)

نيک جعفرزاده

پیامدهای ترور پاریس و وظایف ایرانیان

دکتر حسن کیانزاد، کوروش اعتمادی،

جهانگیرلقایی و مانی

در میزگرد رادیومانی

تفاسير و قرائت هاي ديني و سكولار

از ترور شارلي هبدو

فریدون احمدی- مهرداد درویش پور-

حسن یوسفی اشکوری

در برنامهء تلويزيونی پويش

به مديريت سیروس ملکوتی

1 بهمن ماه 1393 ـ 21 ماه ژانويهء 2015

صفحهء اول

شش درس انقلاب که هنوز به خوبی نیاموخته‌ایم

مجید محمدی

توهین به مقدسات؛ بهانه برای تحمیل مقدسات

اقبال اقبالی

وکالت از پشت میله‌ها!

پانته‌آ بهرامی

آسید ممد خاتمی، بهترین کاندیدا برای جایزه صلح نوبل!

عبید سن خوزانی

روزی که گرگ به معراج رفت!

بازخوانی یک داستان لطیف کودکانه

سيمين گلی

3 بهمن ماه 1393 ـ 23 ماه ژانويهء 2015

صفحهء اول

دربارهء دلايل سقوط نظام پيشين

 (نامه اى به يك دوست قديمى)

جمشيد قرجه داغی

در اين سالگرد نقره ای

اسماعيل نوری علا

دربارهء آزادی دگرانديش خواهی

اسماعيل نوری علا ـ اسفنديار منفرد زاده

گفتگوگر: سعيد بهبهانی از تلويزيون «ميهن»

شارلی ابدو

و موقعیت اسلام سیاسی بعد از تروردر پاریس

 علی جوادی ـ اسماعیل نوری علا

گفتگوگر: محمود احمدی

از برنامهء تلويزيونی «رو در رو»

زبان موزون همچون رسانه ای کارآمد

اسماعيل نوری علا

در برنامهء تلويزيونی «ياران»

 به مديريت عليرضا ميبدی

جبهه ملی را آقای ادیب برومند ذلیل نمود

فتح اله نجاتی ـ عضو جبهه ملی ایران (تبریز)

گزیده هایی از سخنان پرزیدنت اوباما

درباره امکان توافق جامع با ایران

ويدئوی منتشره از جانب وزارت خارجه امريکا

که دارای زيرنويس فارسی هم هست

چرا سفر این ژنرال روس به ایران اهمیت دارد؟

سايت انتخاب

معاون احمدی نژاد به زندان محکوم شد

خبرگزاری ايلنا

6 بهمن ماه 1393 ـ 26 ماه ژانويهء 2015

صفحهء اول

مشکل اصلی سکولارهای ایران
سام قندچی

چرا و چگونه «داعش» تأسیس شد؟

کوروش اعتمادی

جبههء ملی ایران را دریابیم

بيژن مهر

زنده ياد تختى و آقای اديب برومند

منوچهر برومند

تعيين کنيد پرتقال فروش را!

حمیدرضا رحیمی

ريشه های بنيادگرائی امروز

دلسوز ايران

8 بهمن ماه 1393 ـ 28 ماه ژانويهء 2015

صفحهء اول

خامنه ای حرفش را زد؛

حرف و عمل پلورالیست ها چیست؟

وحيد آبان

برخورد سکولاریسم سیاسی با مذهب

و التزام تبیین این گفتمان در قالب بومی

نگارندگان : محمد سرتیپی و محسن بهزاد کریمی

ايرانيان به فساد عادت كرده اند؛

مثل آلودگي هوا، مثل سرطان

بهروز مینا

فاجعهء سينما رکس:

آتش انقلاب اسلامی

خبر انتشار يک کتاب

10 بهمن ماه 1393 ـ 30 ماه ژانويهء 2015

صفحهء اول

معناهای کاربردی واژهء «سکولار»

اسماعيل نوری علا

سوگند نخست وزیر خدا ناباور یونان به شرف خود

دريافتی از: شکاک منطق

داعش و خامنه‌ای بر سر یک بازار رقابت می‌کنند

حسین باقرزاده

جنایات بی مکافات!

شهباز نخعی

آغاز مجموعهء «چهره خانه»

برنامهء اول: محمود اعتمادزاده (به آذين)

قسمت اول

اسماعيل نوری علا، در گفتگو با عليرضا ميبدی

برنامهء «نگاه» از تلويزيون ايران فردا

دربارهء ششم بهمن و وضعيت اپوزيسيون

اسماعيل نوری علا در گفتگو با عليرضا ميبدی

برنامهء «ياران» از تلويزيون پارس

نوع بیماری: تیرباران!

دربارهء کتاب «ماجرای عدالت‌ خواهیِ من»

الاهه بقراط

© 2010 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fax: 509-352-9630

999

create counter